Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Meral DURSUN

Doktor Öğretim Üyesi

meral.dursun

0(488) 217-4054 Dahili: 4054

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Dursun Meral, Altıntaş Volkan, Dönmez Dilek The relationship among stakeholders at Eminonu platform in İstanbul : How do they perceive each other. ATLAS Annual Conference 2006

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

Arslantaş Cem Cüneyt, Dursun Meral (2008). Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven Ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 111-128

Dursun Meral (2011). Müşterilerin Kurumsal İmaj Algısının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim Dergisi, 22(69)

Dursun Meral (2016), Butik Otel Sektörü ve Rekabet analizi : Daphnis Otel Örneği, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cil6, Sayı 2/1, 162-182.

Gümüş Murat, Hamarat Bahattin, Dursun Meral (2005). Intercultural Communication Apprehension: An Empirical study on Anzac People. Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 179-189.

Semerciöz Fatih, Dönmez Dilek, Dursun Meral (2008). Relationships Between Destination Management Organizations and Destination Stakeholders : A Research in Regions of Marmara, Aegean and Meditarranean in Turkey. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 87-101.

Semerciöz Fatih, Dursun Meral, Dönmez Dilek (2011). Destinasyon Paydaşları ile İlişkiler ve Uygulanan Stratejiler : Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma. Milli Prodiktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 29-57.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

DOĞAN MUSTAFA,DURSUN MERAL,GÜMÜŞ MURAT (2015). Sürdürülebilir Yaşam Alanı olarak Ekoköyler: Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler. II. Eko-Gastronomi Kongresi,

Dursun Meral Kültürlerarası Yönetici Özellikleri ve Türkiye’deki Zincir Otellerde Bir Araştırma. I. Çanakkale Turizm Biyenali,

Gümüş Murat, Duran Erol, Dursun Meral Turizm Lisans Eğitimine Koltuk Bakışı: Cinsiyet Ve Unvan Bağlamında Bir Araştırma. 13.Ulusal Turizm Kongresi

Semerciöz Fatih, Dönmez Dilek, Dursun Meral Destination Stakeholders : Are They Potential to Threaten or Cooperate with Provincial Directorates of Culture and Tourism? A Research in Regions of Marmara , Aegean and Mediterranean. I. International Tourism Biennial

Semerciöz Fatih, Dönmez Dilek, Dursun Meral Türkiye’deki İl Destinasyon Paydaşlarının Yarattıkları Problemler, Tehdit-İşbirliği Potansiyeline Sahip Paydaşlar ve Uygulanan Stratejiler Üzerine Bir Araştırma. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,

Semerciöz Fatih, Dursun Meral Kümelenme mi Endüstriyel Bölge mi?. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi

Doktora Tezi

Kurumsal imajın müşteri bağlılığı ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve bir araştırma

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Bölüm adı:(Turizm İşletmelerinde Kayırmacılık (Nepotizm, Favoritizm, Kronizm, Patronaj) (2014)., Dursun Meral, Akyön Volkan, Detay Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, İş Değerleme ve Ücretlendirme, Emre Erbaş;Meral Dursun, Ed: Nilüfer şahin Perçin, Berrin Güzel, Şule Aydın Tükeltürk, 2016, Beta Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 315-325

Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Bölüm adı:(Turizm İşletmelerinde Kümelenme (Clustering) Yaklaşımı ) (2013)., Dursun Meral, Detay Yayınevi, Editör:Şule Aydın Tükeltürk, Mustafa Boz, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Yüksek Lisans Tezi

Türkiye'deki uluslararası zincir otellerde kültürlerarası yönetici özelliklerinin değerlendirilmesi