Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa DOĞAN

Müdür Yardımcısı

mustafa.dogan

0(488) 217-3791 Dahili: 3791

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Doğan, Mustafa and Gümüş, Murat: Ecomuseums, Ecovillages and Sustainable Local Development, Sharing Cultures 2015-4th International Conference On Intengible Heritage, 467-477, 21-23 September Lagos:Portugal

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Dogan, Mustafa: "Ecomuseum, community museology, local distinctiveness, Hüsamettindere village, Boğatepe village, Turkey." Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Emerald Publising Group, Volume 5, issue 1, 2015.

Özet

Yurt İçi

Mustafa DOĞAN, Murat AKSU, Özge ÇELİK, Hilal KAYMAK: Cittaslow Markasının Turizme Etkisi: Seferihisar’daki Konaklama İşletmeleri Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2): 06-11.2014

MUSTAFA DOĞAN: "Bir Kriz Faktörü Olarak Taşıma Kapasitesi Aşımı ve Bozcaada Örneği" , Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013 sayısı, 85-108. 2013

M.Doğan-Dilek K. Morkoç:MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC)-December/Aralık 2014, 112-121.

Özet

Mustafa Doğan- M.Sedat İpar: Destinasyonun turist açısından önem-memnuniyet modeli ile değerlendirilmesi: Edremit üzerine bir uygulama, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, ss:129-154

Mustafa DOĞAN, "Ekomüze ve Türkiye'nin Ekomüzeleri", Eko-Gastronomi Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, 2015.

Mustafa Doğan, Dilek K. Morkoç: Üniversitelerin Web Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı, Uluslararası Yükseköğrenim ve Bilim Dergisi, Ağustos 2014.

MUSTAFA DOĞAN: Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Model: Ekomüzeler, SOİD, Yıl 8, Sayı 3, 2011: s.57-67

Mustafa Doğan-Dilek K. Morkoç: Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Turizm, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, 24(4) Ekim 2015, 27-57.

Özet

Mustafa DOĞAN-Murat GÜMÜŞ: Sürdürülebilir Destinasyon Sürdürülebilir Bozcaada:Bir Model Önerisi, SOİD,Yıl 11 sayı 3, s.6-25, 2014.

Doktora Tezi

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi bağlamında Adalar:Bozcaada üzerine bir model önerisi, 16.01.2014

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Ecomuseums and Cultural Landscapes.

Özet

Mustafa Doğan: "Ecomuseums and Sustainable Local Development:A Case Study of Boğatepe Village, Turkey", In, Globalisation-Dimension-Impacts, Hilal Yıldız, Fahrang Morady, Ismail Siriner (Eds.) ICOPEC Press: London, April 2015, p.169-178.

Yurt İçi

Mustafa Doğan: Örgütsel Davranışta Güncel Konular: İşkoliklik, s.1-14, Detay Yayıncılık, Ankara 2015.

Sürdürülebilir Turizm Modeller ve Uygulamalar: Bozcaada Örneği

Yüksek Lisans Tezi

Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve GÖkçeada Üzerine Bir Uygulama

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Uluslararası Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Ekomüzeler Çalıştayı, Mudurnu, 18-21 Mart 2015.