Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Yrd. Doç. Dr.

Sebahattin Emre DİLEK

Müdür Yardımcısı

emre.dilek

0(488) 217-3795 Dahili: 3795

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Coban, O., Dilek, S.E. & Tezgel, E. (2017). Barriers to Environmental Management Systems (EMS): A Case of 4 and 5 star Hotels in Istanbul. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference Proceedings (pp.93-101), July 10th - 15th, Famagusta, North Cyprus.

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2016). Turizm Bölümlerini Tercih Eden Adayların Tercih Eğilimleri: Yükseköğretim Lisans Atlası Üzerine Bir Araştırma, 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-23 Ekim, Bodrum, Muğla.

Dilek, S.E. (2016). Turizmin Hayvanlara Dair Ahlaki Sorumluluğunun Meta Eleştiri Bağlamında Değerlendirilmesi, 8. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları Bölümü, 29 Nisan-1 Mayıs, Kapadokya.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Dilek, S.E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2018). Real-life escape rooms as a new recreational attraction: the case of Turkey. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, DOI: 10.1080/13032917.2018.1439760. To link to this article: https://doi.org/10.1080/13032917.2018.1439760

Günlü, E., Şanlıöz Özgen H.K., Dilek, S.E., Kaygalak, S., Türksoy, S.S. & Lale, C.(2015) Turkish Visitors in Armenia: Any Changes in Attitudes and Perceptions?, Journal of Tourism and Hospitality Management, 3 (1), 29-43.

Özet

Tufan, E. & Dilek, E. (2010) Green Hotels Implications: A Research on 3, 4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center, Current Issues of Tourism Research, Vol:1, No: 1, ISSN 2048-7878.

Yurtseven, H.R. & Dilek, S.E. (2016). Traditional Occupations of Gokceada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos) as a Cultural Value and Symbolic Importance. International Journal of Business and Social Science, Vol 7 (6), 175-183.

Yurt İçi

Atay, L. & Dilek, S.E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibis Otel Örneği, Süleyman Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 203-219.

Atay, L., Dilek, S.E. & Yıldırım, H.M. (2013). Green Hotel Management and Green Star Practice: A case Study of Best Western President Istanbul Hotel, SOİD Journal of Travel and Hospitality Management, 10(1), 72-86.

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2017). Batman İlinde Turizm Gelişiminin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Spring III, Number 56, 437-455. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6906.

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2017). İntihar Bir Turizm Türü Olarak Değerlendirilebilir Mi?, Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(1), 137-151.

Özet

Dilek, K.N., Dilek, S.E. ve Gümüş, M. (2016). Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2/1), 1-14.

Dilek, S.E, Kaygalak, S., Türksoy, S.S., Timur, A. (2015). Kruvaziyer Turizmi: İzmir Merkez Liman Olabilir Mi?, Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (2), 33-56.

Dilek, S.E. ve Atay, L. (2012). Antalya'daki Beş Yıldızlı Otellerin Yeşil Otelcilik Uygulamaları Üzerine Bir araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13 (2), 61-90.

Dilek, S.E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Olayların Turizme Yansımaları: 1960’tan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1083-1108.

Dilek, S.E., Çoban, Ö. ve Harman, S. (2017). Hasankeyf Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu. Turizm & Araştırma Dergisi (TURAR), 6 (1), ISSN: 2147-0618.

Özet

Dilek, S.E., Kaygalak, S., Lale, C. ve Şanlıöz Özgen, H.K. (2015). Otel İşletmelerinde Küyerelleşme Yaklaşımı: İzmir İli Örneği. DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1-22.

Kaygalak, S., Dilek, S.E. ve Günlü, E. (2015). Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 15 (3), 435-443.

Özet

Şanlıöz, H.K., Dilek, S.E., Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250-260.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Atay, L. & Dilek, S.E. (2013). A Survey Determine Hotel Managers’ Perceptions of Green Marketing, Changes In Social and Business Environment, Proceedings of the 5th International Conference, 7-8 November, 1-7, Kaunas – Litvanya.

Dilek, E. & Tufan, E. (2010). To be Green or Not: A Survey Based on 3,4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center, Management International Conference, Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, ISBN 978-80-555-0257-1, EAN 9788055502571, Slovakya, 506-523.

Yurt İçi

Dilek, S.E., Kulakoğlu Dilek, N. ve İstanbullu Dinçer, F. (2017). Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Destekleyici Rolü. 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, Aydın.(Kabul Edildi)

Kaya, M.F., Tiğiz, M., Taşkın, S., Kibrit, U. & Dilek, S.E. (2017). Sürdürülebilir Destinasyon Pazarlama Sürecinde Yeşil Destinasyonlar. 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı (ss.214-221), 18-22 Ekim, Mardin.

Kaygalak, S., Dilek, S.E. ve Günlü, E. (2014). Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma, VII. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 4 -5 Nisan, Kuşadası, 523 – 527.

Kulakoğlu, N. & Dilek, S.E. (2011). Sürdürülebilir Turizm Sürecinde Birlikler, Belgeler ve Kriterleri: Iber Hotel Sarıgerme Park Örneği, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 458-471, 30 Kasım - 4 Aralık, Akçakoca, Düzce.

Şanlıöz, H.K., Kaygalak, S., Türksoy, S.S., Dilek, S.E. ve Tütüncü, Ö. (2014). Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi, VII. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 4 -5 Nisan, Kuşadası, 200 – 211.

Doktora Tezi

Dilek, S.E. (2016). Turizmin Hayvanlara Dair Ahlaki Sorumluluğunun Meta Eleştiri Bağlamında Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., İzmir.

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Dilek, S.E. (2017). Bilim Kurulu Üyeliği. First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 28-30 September 2017, Mersin, TURKEY.

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Journal of Ecotourism

Journal of Social Sciences

Yurt İçi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

The Journal of Academic Social Science Studies

Yaşam Bilimleri Dergisi/ Sosyal Bilimler

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Dilek, S.E. & Harman, S. (2018). Hospitality marketing: A historical perspective. In: Gursoy, Dogan (ed.) Routledge Handbook of Hospitality Marketing (pp.9-20). Taylor & Francis Group Routledge. ISBN: 978-1-13-8214668.

Harman, S. & Dilek, S.E. (2017). Whale and dolphin watching, and visitors' experiential responses: a qualitative study on comments in a travel forum. In:Lima, Ismar & Green, Ronda (Eds.) Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters Ecological and Conservation Aspects (pp.183-193). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-55573-7.

Yurt İçi

Aktaş,G. ve Dilek,S.E.(2015). "Değer Temelli Pazarlama" , Kılıç,B. ve Öter,Z. (Eds.), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar içinde (s.429-449), BETA Yayınları, İstanbul.

Dilek, S.E. (2014). Sürdürülebilir Turizm: Kavramlar-Uygulamalar (Editör. Metin Kozak) içinde Sürdürülebilir Turizm ve Ekonomi (s.81-96). Ankara: Detay Yayıncılık.

Dilek, S.E. (2016). Turist Yerli Etkileşimleri. "Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri" içinde ss.109-118 (Eds. Erol Duran, Cumhur Aslan). Çanakkale: Paradigma Akademi.

Küçükaltan Günlü, E. ve Dilek, S.E. (Eds) (2016). Metalaşan Turizm - Metalaştırılan Hayvanlar: Turizmin Ahlaki Sorumluluğu?. Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN:978-605-320-577-7.

Özet

Şanlıöz Özgen, H.K., Dilek, S.E., Türksoy, S.S., Kaygalak Çelebi, S. (Ed.Nilüfer Koçak) (2016).Sürdürülebilir Turizm Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yüksek Lisans Tezi

Dilek, S.E. (2012). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Bir Alan Araştırması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., Çanakkale.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Dilek, S.E, Kulakoğlu Dilek, N. & Gümüş, M. (2017). Political Economy of Tourism in Turkey: A Critical Perspective. 8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, Belgrade, Serbia.

Yurt İçi

Dilek, S. E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Bauman'ın Penceresinden Turizmin Diyalektiği. 1. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 19-21 Mayıs, Kuşadası.

Özet