Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Serhat HARMAN

Doçent

serhat.harman

0(488) 217-3564 Dahili: 3564

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Hyde, K. F., ve Harman, S., “Motives for a secular Pilgrimage to the Gallipoli battlefields”, Tourism Management. Volume 32, Issue 6, December 2011, pp. 1343-1351, 2011

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Akatay, A., Çakıcı, A. C. ve Harman, S. (2013). Involvement with Backpacking: A Research on Backpackers Visiting Istanbul. Tourism: Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol: 61, No: 4

Yurt İçi

Çakıcı, A. C., Atay, L. ve Harman, S. " İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Pazarlama Karması Kararları Üzerine Yapılan Bir Göz Atım Araştırması" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s. 69-87, 2008

Çakıcı, A. C., Mercan, Ş. O., Harman, S., “Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl:2007, Cilt 1, Sayı 2, s. 113-135., 2007

Çakıcı, A. C., ve Harman, S “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’de Kuş Gözlemcilerinin Profili”,Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Güz 2006, s. 161-168, 2006

Çakıcı, A. C., ve Harman, S. “Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers” Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2007, Sayı: 1. ,2007

Çoban, Ö. ve Harman, S. “Presenteeism: Nedenleri, Yarattığı Örgütsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alanyazın Taraması” Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, Sayı. 23: 157-178

Harman, S. (2013) “Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Profilleri ve Seyahat Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma” Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/6 Spring 2013, p. 279-297,

Harman, S. (2014) “Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı: 21, ss: 109-130

Harman, S. (2014) Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Sistemindeki İşlevleri Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl: 11 Cilt: 26, ss. 343-360

Harman, S. (2014) Yurtdışı Seyahat Kısıtlayıcıları: Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 63-78.

Harman, S. ve Akgündüz,. (2014). Efes Örenyeri Ziyaretçilerinin Müze Deneyimi Beklentilerini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, 113-133.

Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013) " İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma" Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 25, ss. 267-300.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Harman, S. (2014) Engellilere Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Engelsiz Turizmdeki İşlevleri Üzerine Bir İnceleme, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Harman, S. Ve İplik F. N. (2014) "Turizmde Tüketici Davranışı Alanında Türkiye’de Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Kategorik Analizi (1994-2013)" 1st International Congress of Tourism & Management Researches, 9-11 May 2014, Antalya, Turkey