Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Umut BALCI

Bölüm Başkan Vekili

umut.balci

0(488) 217-4041 Dahili: 4041

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

(2011) Schildertexte im Deutschen und Türkischen. Muttersprache, 121(3), 193-202.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(2005). Kalendergeschichten im Fremdsprachenunterricht. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 4- 13. ISSN 1302-9967

Tam Metin

(2007). Almanca yazın terimleri sözlüklerinde "Somut Şiir"in tanımı. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 101-116. ISSN 1302-9967

Tam Metin

(2008). Theoretische Konzeption für die Umgestaltung eines erzählenden Textes in die Form eines Dramas und die Erfahrungen und Ergebnisse aus deren Praktischen Umsetzung mit Studierenden der Onsekiz Mart Universität Çanakkale. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 69-84. ISSN 1304-8899

Tam Metin

(2009). Dursun Zengin: Türkçe’nin Tersine Sözlüğü. The Journal of International Social Research, 2(9), 550-551. ISSN 1307-9581.

(2009). Konkrete Poesie, Experimentelle Poesie, Figurengedichte: Ein Vergleich. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 143/157. ISSN 1305-0060

Tam Metin

(2009). Kurzer Abriss der deutschen Dramengeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Vormärztheaters und des epischen Theaters. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 43-53. ISSN 1302-1796

Tam Metin

(2010). Vermittlung der deutschsprachigen Literatur türkischer Migrantinnen im DaF-Unterricht in der Türkei. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 142-159. ISSN 1302-9967 (Doktora tezinden üretilmiştir)

Tam Metin

(2011). Der Numerus als Lernproblem: Deutsche Singularetantums und Pluraletantums. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), 95-106. ISSN 1302-9967

Tam Metin

(2011). Kısa metinlerde dilsel yönlendirmeleri bulmaya yönelik ders uygulaması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, 13(2), 49-68. ISSN 1305-7766

Tam Metin

(2011). Textgrammatik im DaF-Unterricht in der Türkei. Contemporary Online Language Education Journal, 2(1), 169-180. ISSN: 2146-4200

Tam Metin

(2012). Appositionen im Deutschen und im Türkischen. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 44-63. ISSN 1300-302X

Tam Metin

(2012). Büchners „Woyzeck“ und Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“: Die Entwicklung der deutschen Dramentradition. Tribüne. Zeitschrift für Sprache und Schreibung. 6(4), 33-36.

Tam Metin

(2012). Franz Kafka’da mekân ve yabancılaşma. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 5(3), 35-41.

Tam Metin

(2012). Şiir dilinde sapma ve alışılmamış bağdaştırmaların çevirisi. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 5(2), 43-53.

Tam Metin

(2012). Wechsel der Diathese im Türkischen und im Deutschen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Passivierung. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, (37-38), 7-21.

Tam Metin

(2013). Direkte und indirekte Objekte im Deutschen und im Türkischen. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(1), 871-879.

Tam Metin

(2014) Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu

Tam Metin

(2014) Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım, Diyalog, 2014/2, S. 110-114.

Tam Metin

(2015) DIE REZEPTION DES ILISU-STAUDAMMPROJEKTS IN DEUTSCHEN MEDIEN. International Journal of Social Science. Number: 34, p.69-82, Spring II 2015

Tam Metin

(2015): LITERARISCHE STILANALYSE IN GEDICHTEN VON SAFIYE CAN. International Journal of Languages’ Education and Teaching, Mannheim – GERMANY. Volume 3/1 April 2015 p. 414-428

Tam Metin

(2016). Anadolu Liselerinde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi: Batman İli Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 346-355.

(2016). FACHBEGRIFFE DES TOURISMUS IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN: EINE VERGLEICHENDE ARBEIT, Batman Üniversitesi uluslararası Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt 6, Sayı 1, s. 153-165.

Özet Tam Metin

(2016). Turizm Fakülte ve Yüksekokullarında Yabancı Dil Eğitimi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-(Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 p. 139-150. (Altürk, A. – Yel, G. ve Arık Yüksel, T. ile birlikte).

(2016). TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. International Journal of Social Science. Autumn II Number: 50 , p. 93-100.

(2017). EDEBİ ÇEVİRİNİN ÖZELLİKLERİ. In: DİYALOGINTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK. ISSN 2148-1482. S. 202

(2017). HER YÖNÜYLE ALMANCA İLGEÇLER. DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK NR. 2017/1, S. 204.

(2017). TOURISM ORIENTED GERMAN FOREIGN LANGUAGE STUDY BOOKS ANALYSIS ON INTERCULTURAL COMPETENCE. International Journal of Languages Education and Teaching Volume 5, Issue 1, April 2017, s. 651-672

(2017). YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA GÖRE ALMANCA DERSLERİNDE MATERYAL HAZIRLANMASI. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Volume 7, Number 1/1, s. 123-135. (İpek Bozlar Balcı ve Ergün Serindağ ile birlikte)

(2018). EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN MUTTERZUNGE ADLI ESERİNDEKİ KALIP İFADELER VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ KARŞILIKLARI. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, Vol 4, Issue 19, s. 2097-2103. (Medeni Akgün ile birlikte).

Tam Metin

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Yurt İçi

(2006). YABANCI DİL ALMANCA ÖRNEĞİNDE KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME MALZEMESİ OLARAK SOMUT ŞİİR. ALMANCA VE TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi:03/06/2006

(2016). DEUTSCHE UND TÜRKİSCHE STEREOTYPE İM VERGLEİCH, Avrupa Birliği, Araştırmacı.

(2016). DIE DIDAKTISIERUNG DER DEUTSCHEN PRÄFIXVERBEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER PRÄPARTIKELVERBEN MIT DURCH-, ÜBER-, UNTER-, UM. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi: 31.10.2016

(2016). KAUSATION IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN. DARGESTELLT AM BEISPIEL VON PINAR KÜRS ERZÄHLUNG "YAZ GECELERINDE KEMAN" UND IHRER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi: 09.09.2016

(2017). TURIZM FAKÜLTELERINDE YABANCI DIL EGITIMI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BALCI UMUT,Arastırmacı: Gökhan Yel, , 15/05/2017 - 28/12/2017

(2018). BAGIMSAL BIRLESIMSEL DILBILGISI BAGLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADAKI SIFATLARIN BIRLESIM DEGERI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:DARANCIK YASEMIN, , 03/01/2017 - 14/03/2018

(2018). ZÜLFÜ LIVANELI’NIN “ARAFATTA BIR ÇOCUK” VE ALMANCA ÇEVIRISI ”EIN KIND IM FEGEFEUER” ÖRNEGINDE ”OLMAK” VE ”IMEK” YARDIMCI EYLEMLERIYLE OLUSTURULAN TÜMCELERIN TÜRKÇE - ALMANCA KARSILASTIRMALI ANALIZI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT, , 27/03/2017 - 12/04/2018

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK YAZARLARIN ESERLERİNDE "GÖÇ"", "ÖZ" VE "YABANCI" İZLEKLERİNİN "EDEBİYAT SOKAĞI"NDA OKUMA ŞENLİĞİYLE YANSITILMASI. Araştırmacı: Umut BALCI. 10/05/2018 (Devam ediyor)

ÇÜ EGITIM FAKÜLTESI ALMANCA ÖGRETMENLIGI HAZIRLIK SINIF ÖGRENCILERININ BEKLENTI VE BASARI DURUMLARININ ANALIZI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:Yıldırım Munise, 15/03/2018 (Devam Ediyor)

Turizm Tanıtım Brosürlerinin Edebiyat Baglamında Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından 6. destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BALCI UMUT, , 17/04/2018 (Devam Ediyor)

Yasar Kemalin Hüyükteki Nar Agacı adlı eseri ve Almanca çevirisi Granatapfelbaum örneginde Türkçe veAlmanca ikilemelerin karsılastırmalı çözümlemesi ısıgında Almanca ikilemelerin didaktigi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:SERINDAG ERGÜN,14/06/2017 (Devam Ediyor)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

(2006). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Herta Müller ve Emine Sevgi Özdamar’da dilsel yapıların kullanımı. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kongre Bildirileri, Cilt: I. Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, 35-49. ISBN 975-01015-1-0

(2006). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Herta Müller’de Biçem. V. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, Cilt: II., Pegem/A Yayıncılık, Ankara, 618-626. ISBN 9944-919-41-4

(2010). Öztürk, A. O., / Balcı, U. Almanca öğretmenliği bölümleri için edebiyat öğretiminde bir uygulama. IX. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar), Sakarya, Sempozyum Bildirileri, C. 2, Sakarya, 220-232. ISBN 978-975-7988-82-3

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Ein Unterrichtskonzept zur Anwendung der türkischen Migrantenliteratur im DaF-Unterricht. II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten Südosteuropas. "Mehrsprachigkeit – Interkulturalität – Intermedialität, Deutsch – die Sprache, die uns verbindet". Hll. Kyrill-und Method-Universität, Institut für Germanistik und Niederlandistik, V. Tarnovo- Bulgaristan.

(2013). Öztürk, A. O. / Balcı, U. . Interkulturelle Aspekte der Rezeption von Herta Müller in der Türkei. Internationale Konferenz: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext, Univerzita Pardubice, 4.-5. Oktober 2013, Pardubice/ Çek Cumhuriyeti.

(2014). Nobel Ödüllü Alman Yazar Herta Müller'in Türkiye'de Alımlanması Üzerine. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Yerel Bağlamlar ve küresel Yakınlıklar. Mersin Üniveritesi Yayınları. Yayın No: 42. S. 210-225. (Ali Osman Öztürk ile birlikte)

(2017). BALCI TAHIR,BALCI UMUT,DARANCIK YASEMIN (2017). THE TURKISH NOUN CLAUSES FORMED WITH “VAR” AND “YOK” AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATION TO GERMAN. VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 8(1), 17-30.

(2017). BALCI TAHIR,DARANCIK YASEMIN,BALCI UMUT (2017). BAGIMSAL DILBILGISI BAGLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA SIFATLARIN BIRLESIM DEGERI. 3. International Symposium on Language Education and Teaching, 1(1), 232-232.

(2017). DARANCIK YASEMIN,BALCI UMUT. DILBILIMSEL AÇIDAN TÜMCE ANALIZI: TÜMCE TANIMLAMALARINA KARSILASTIRMALI BIR YAKLASIM. ICOPEC 2017: 8. International Conference of Political Economy, June 28-30, Belgrade / Serbia., 2017(4), 85-94.

(2018). Balcı, U. & Akgün, M. (2018). EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN MUTTERZUNGE ADLI ESERİNDEKİ KALIP İFADELER VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ KARŞILIKLARI. GAP Zirvesi, II. Uluslararası Piri Reis Dil-Tarih-Coğrafya Kongresi. 04.05.2018.

Doktora Tezi

Yurt İçi

Transkulturelle Dimensionen der deutschsprachigen Literatur türkischer Migranten und ihre Vermittlung im DaF-Unterricht. (Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Munise YILDIRIM)

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

ASOSJOURNAL/The Journal of Academic Social Science. ISSN: 2148-2489

Özet

INESJOURNAL/The Journal of Internatıonal Educatıon Science. ISSN: 2149-0848

Özet

International Journal of Language Academy. ISSN: 2342-0251

International Journal of Languages’ Education and Teaching. ISSN: 2198-4999

Özet

Route Educational & Social Science Journal. ISSN: 2148-5518

Özet

The Journal of Academic Social Science Studies. ISSN: 2147-2971

Özet

Turkish Studies/International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. ISSN: 1308-2140

Özet

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi

Yurt İçi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. ISSN: 2147-4877

Özet

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN:1302-9967

Özet

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Diğer Yayınlar

(2007). Elisabeth Bense: Görsel ve Somut Şiir. Hayal Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Sayı:21, 23-28. (Çeviri)

(2007). Georg Orwell’in 1984 Adlı Eserinde Yenikonuş Teorisi. düş (v)e yaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar, 41-45.

(2007). Patrick Süskind: Derinlik Baskısı. Kum Edebiyat Dergisi, 37(2), 38-40. (Çeviri)

(2007). Türkiye’de Somut Şiir. düş (v)e yaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar, 119-123.

(2011). Konular, kuşaklar ve biçimleriyle günümüz Alman edebiyatı. Evrensel Kültür, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. Ekim, 62-64. (Çeviri)

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Ebubekir Sıddık MARANGOZ, FORMALE UND INHALTLICHE ANALYSE DER KURZGESCHICHTE AM BEISPIEL VON WOLFGANG BORCHERT UND ÖMER SEYFETTIN, Dicle Üniversitesi

Fatos METIN: TURIZM LISANS ÖGRENCILERINE YÖNELIK HAZIRLANAN YABANCI DIL DERS KITAPLARININ HEDEF KITLE AÇISINDAN UYGUNLUK ANALIZI

Gökhan YEL, TURIZM FAKÜLTELERINDE YABANCI DIL EGITIMI, Batman Üniversitesi (Devam Ediyor)

KASIM ACAR: TURIZM TANITIM BROSÜRLERININ EDEBIYAT BAGLAMINDA ANALIZI

Medeni AKGÜN, IDIOMATISCHE SPRACHVERWENDUNG IM EMINE SEVGI ÖZDAMARS ROMAN MUTTERZUNGE UND IHRE TÜRKISCHEN ENTSPRECHUNGEN, Dicle Üniversitesi

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

(2006) Konkrete Poesie im DaF-Unterricht, Grin Verlag, ISBN-13:9783640663880

(2007). Die Anwendung der konkreten Texte im DaF-Unterricht. İçinde: (Edt. Ali Osman Öztürk) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 256-277. ISBN 978-9944-474-31-3

(2009). Öztürk, A. O. / Balcı, U. / Gencer, Ö. (2009). Erich Zettl: Geçmişten Günümüze Almanya. Alman Kültür ve Edebiyat Tarihi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları: 97, Eğitim Fakültesi Yayınları: 7, Çanakkale. ISBN 978-605-42-22-03-2 (Çeviri Kitap)

(2010). Yüksel Pazarkaya: Somut Şiir. İçinde: (Edt. İnci Pazarkaya) Dilin Çağrısı. Tüyap Yayınları. 185-191.

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. (2011). Einige Bemerkungen zum Beitrag der deutschsprachigen Literatur von Türken zur mehrsprachigen Integration. (Hrsg. Ekinci, Y. / Hoffmann, L. / Leimbrik, K. / Selmani, L.) Migration – Mehrsprachigkeit – Bildung. Stauffenburg Verlag, Dortmund, 89-100. ISBN 978-3-86057-899-5

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. (2011). Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Somut Şiir – Uygulamalı Bir Araştırma – İçinde: (Edt. Ali Osman Öztürk, Zehra Gülmüş, Nevide Akpınar Dellal) Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı. Barış Kitap, Ankara, 198-214. ISBN 978-9944-137-60-7

(2012). Kontrastive Untersuchung deutscher und türkischer Realien anhand der Erzählung "Mutterzunge" von Emine Sevgi Özdamar. İçinde: (Ed. Zehra Gülmüş) Türk-Alman İşgücü Anlaşması'nın 50. Yılında Almanya Türkleri, Anadolu Üniversitesi, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yayınları; No:3, 13-25. ISBN 978-975-06-1250-3

(2014) KPSS ALMANCA ALAN SINAVINA HAZIRLIK - KONU ANLATIMI VE SORU ÖRNEKLERİ. Berdan Matbaası. ISBN: 978-605-8565-50-0

(2014) KPSS ALMANCA SORU BANKASI. Berdan Matbaası. ISBN: 978-605-85655-1-7

(2016). TÜRKÇE BIRLESIK ZAMANLAR VE ALMANCA KARSILIKLARI. Karahan Yayınevi. ISBN: 978-605-4989-90-4 (TAHİR BALCI - HALİME BALCI ve ERDAL KAÇAR ile birlikte).

(2016). YABANCI DIL EGITIMINE GENEL BIR BAKIS. Bölüm Adı: Almanca Öğretmenliği Anabilim Dallarında Edebiyat Öğretimi Üzerine. (Ali Osman Öztürk ile birlikte). ISBN: 978-605-9427-53-1. Çizgi Yayınevi.

(2017). EINE SOZIOLINGUISTISCHE UNTERSUCHUNG VON KERIM PAMUKS ERZÄHLUNG SPRICH LANGSAM, TÜRKE!. İçinde: Balcı, T., Holzapfel, O., Serindağ, E. (Hrsg): Schriften zur Sprache und Literatur. IJOPEC Publıcation. ISBN: 978-1-9997035-2-3. S. 38-48.

(2017). Karl Hadank. ÇANAKKALE YÖRESİNDE DERLENEN JÖN TÜRK ASKER VE HALK TÜRKÜLERİ. Hiperyayın. ISBN: 978-605-9143-62-2. (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Osman Öztürk. Çevirenler: Ali Osman Öztürk, Umut Balcı, Ülkenur Kaynar, Servet Çınar, Yıldız Kuru Atadere)

(2017). KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT. IJOPEC Publication. ISBN: 978-0-9568256-6-7

(2017). MIGRANTENLITERATUR IM DAF-UNTERRICHT. AV Akademiker Verlag. Saarbrücken. Almanya. ISBN: 978-3-330-51539-0

(2018). Schriften zur Sprache und Literatur, Bölüm adı:(ÖMER SEYFETTIN VE WOLFGANG BORCHERT ÖRNEGINDE KISA ÖYKÜ TÜRÜNÜN YAPISAL VE IÇERIK ANALIZI) (2018)., BALCI UMUT,KILINÇ AHMET,Marangoz Sıddık, Ijopec Publication, Editör:Tahir Balcı, Ali Osman Öztürk, Ergün Serindag, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 405, ISBN:978-1-912503-25-4, Almanca(Bilimsel Kitap),

Yüksek Lisans Tezi

Yurt İçi

Konkrete Poesie im Dienste interkulturellen Lernens am Beispiel vom DaF-Unterricht. Eine empirische Untersuchung anhand deutscher und türkischer Texte. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK)