Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Feridun DUMAN

Doktor Öğretim Üyesi

feridun.duman

0(488) 217-3678 Dahili: 3678

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Effects of ISO 9001Certification on Performance: Evidence from Turkish Resort Hotels

Özet

Effects of Chain Affiliation and Quality Rating on Room Prices: A case study on Chain Hotels in Istanbul, Turkey

Özet

Critical Success Factors for Small Resort Hotels in Dalyan, Turkey

Searching for hotel chains competences- a methodological analysis

The Effects of Competition and Agglomeration on Hotel Room Prices: Evidence from Chain Hotels in Istanbul, Turkey

Özet

Emotional Connection, Cognitive Engagement and Post-Experience Behaviours in Religious Site Visits: A Search on Mawlana Museum in Konya, Turkey

Özet

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Relationship Between Quality Management Practices and Competitive Advantage: Evidence from Turkish Hotel Industry

EFFECTS OF TOURISM EXPERIENCE ON CUSTOMER SATISFACTION IN A CULTURAL DESTINATION: EVIDENCE FROM DIYARBAKIR, TURKEY

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Destinasyon Yönetimi Projesi Kapsamında Dalaman Havzasında Yer Alan Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetlerinin Markalaştırılması Önerisi A Proposal of Branding Water-Based Recreational Activities Within The Destination Management Project in The Dalaman Basin, Muğla, Turkey

Özet

Kalite Yönetim Uygulamalarının Algısal Finansal Performans Üzerine Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama

Özet

Dergi Hakemlikleri

Turizm ve Araştırma Dergisi

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

İşletme Yenilikçiliği ve Yöneticilerin Bireysel Davranış Eğilimlerinin Finansal Olmayan Performans Üzerine Etkisi: Ankara 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Green Consumption: A Study to Understand Consumers’ Organic Food Consumption

Özet