Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Feridun DUMAN

Doktor Öğretim Üyesi

feridun.duman

0(488) 217-3678 Dahili: 3678

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Relationship Between Quality Management Practices and Competitive Advantage: Evidence from Turkish Hotel Industry

EFFECTS OF TOURISM EXPERIENCE ON CUSTOMER SATISFACTION IN A CULTURAL DESTINATION: EVIDENCE FROM DIYARBAKIR, TURKEY

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

DUMAN FERİDUN,ÖZER ÖZGÜR,Köseoğlu Mehmet Ali,Altın Mehmet,Okumuş Fevzi (2019). Does Quality Standards Certification Truly Matter on Operational and Business Performances of Firms?Evidence from Resort Hotels. European Journal of Tourism Research, 23, 142-155.

DUMAN FERİDUN (2019). Effects of ISO 22000 Food Safety Certification on Customer and Employee Satisfaction in Turkish Resort Hotels. J O U R N A L OF C U R R E N T D E B A T E S IN S O C I A L S C I E N C E S, 2(1), 92-98.

DUMAN FERİDUN, DOĞAN MUSTAFA (2020). Perceptions on Accommodation Tax : A Comparative Study on Both Turkish and British Tourists Visiting Fethiye, Turkey. Turkish Studies (Elektronik), 15(7), 2911-2922.

DUMAN FERİDUN,Eren Ferhat (2020). GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ:AMPİRİK LİTERATÜR TARAMASI. Journal of History School, 47, 2916-2938.

Yurt İçi

DUMAN FERİDUN,Vardar Sevcan (2019). EFFECTS OF MANAGERS’ INDIVIDUAL INNOVATIVE BEHAVIOR TENDENCIES AND BUSINESS INNOVATION ON NON-FINANCIAL BUSINESS PERFORMANCE. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 13-29.

Feridun Duman (2020) Effects of Coffee Shops’ Food Quality, Service Quality and AmbienceQuality on Customer Satisfaction and Loyalty in Batman, Turkey. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(3), 54-68.

DUMAN FERİDUN (2018). ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK LİTERATÜR TARAMASI. International Journal of Academic Value Studies, 4(22), 882-889.

Destinasyon Yönetimi Projesi Kapsamında Dalaman Havzasında Yer Alan Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetlerinin Markalaştırılması Önerisi A Proposal of Branding Water-Based Recreational Activities Within The Destination Management Project in The Dalaman Basin, Muğla, Turkey

Özet

Kalite Yönetim Uygulamalarının Algısal Finansal Performans Üzerine Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama

Özet

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Effects of ISO 9001Certification on Performance: Evidence from Turkish Resort Hotels

Özet

The Effects of Competition and Agglomeration on Hotel Room Prices: Evidence from Chain Hotels in Istanbul, Turkey

Özet

Emotional Connection, Cognitive Engagement and Post-Experience Behaviours in Religious Site Visits: A Search on Mawlana Museum in Konya, Turkey

Özet

Effects of Chain Affiliation and Quality Rating on Room Prices: A case study on Chain Hotels in Istanbul, Turkey

Özet

Critical Success Factors for Small Resort Hotels in Dalyan, Turkey

Searching for hotel chains competences- a methodological analysis

DUMAN FERİDUN (2020). Exploring Cultural Tourism-Based Circular Economy in Hasankeyf, Turkey. Global Inequalities 11. ICOPEC 2020:International Conference of Political Economy, 23- 23.

GENÇ VOLKAN,DUMAN FERİDUN (2019). Understanding Impact of Overtourism on Local Residents. CUDES 2019: 9. International Congress on Current Debates in Social Science, 72-72.

Yurt İçi

DUMAN FERİDUN (2020). EFFECTS OF COFFEE SHOP FACILITIES ON CUSTOMER SATISFACTION IN BATMAN, TURKEY. 3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 159-160.

DUMAN FERİDUN,Eren Ferhat (2020). YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. 6th INTERNATIONALEUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends, 509-522.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nin Turizme Kazandırılması Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü:DİLEK SEBAHATTİN EMRE,Proje Koordinatörü:DOĞAN MUSTAFA,Proje Koordinatörü:DUMAN FERİDUN, 31/07/2018 - 06/01/2020.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

DUMAN FERİDUN (2020). EFFECTS OF COFFEE SHOP FACILITIES ON CUSTOMER SATISFACTION IN BATMAN, TURKEY. 3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 159-160.

Dergi Hakemlikleri

Turizm ve Araştırma Dergisi

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

İşletme Yenilikçiliği ve Yöneticilerin Bireysel Davranış Eğilimlerinin Finansal Olmayan Performans Üzerine Etkisi: Ankara 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama

Batman ilinde yiyecek ve içecek işletmelerinde girişimcilik yöneliminin işletme performansına etkisi, FERHAT EREN, (2020). Batman Üniversitesi,No:626308

Kültür turizmi deneyimlerinin müşteri memnuniyetine etkisi: Diyarbakır örneği, MAHMUT ÜSTÜNER, (2019). Batman Üniversitesi,No:591806

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences, Bölüm adı:(Relationship Between Overtourism and City Residents) (2019)., GENÇ VOLKAN,DUMAN FERİDUN, IJOPEC Publication, Editör:Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-1- 912503-72-8.

Green Consumption: A Study to Understand Consumers’ Organic Food Consumption

Özet

Yurt İçi

Kültürel Miras ve Turizm Disiplinlerarası Yaklaşım, Bölüm adı:(Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkisi) (2020)., DUMAN FERİDUN, Detay Yayıncılık, Editör:Murat Gümüş Sabahattin Emre Dilek, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 188, ISBN:978-605-254-251

Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Uygulamaları: Bütünsel Yaklaşım, Bölüm adı:(Hizmet Kalitesi) (2020)., DUMAN FERİDUN, Detay Yayıncılık, Editör:Feridun Duman Volkan Genç Şenol Çavuş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-254-261-3.

EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEKÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI, Bölüm adı:(KÜLTÜR TURİZMİ DENEYİMLERİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ İLİŞKİSİ) (2020)., DUMAN FERİDUN,Üstüner Mahmut, Akçağ yayınları, Editör:Bekir PAKDEMİRLİ Zülfikar BAYRAKTAR Ahmet Nazif ÜNALMIŞ Yaşar SARI Sefa TAKMAZ Oktay EMİR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:978-605-342.

Gelecek Turizm Trendleri, Bölüm adı:(Kruvaziyer Turizmi) (2020)., DUMAN FERİDUN, Paradigma Akademi, Editör:Sedat Şahin Sağbetullah Meriç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 561, ISBN:978- 625-7881-08-1.

Geçmişten Günümüze BATMAN: Tarih, Ekonomi, Siyaset, Kültür, Bölüm adı:(12 Bin Yıllık Tarihiyle Batman ve Kültür Turizmi) (2020)., DUMAN FERİDUN,GÜLBAHAR MEHMET ONUR, Eğitim Yayınevi, Editör:Halil İbrahim AYDIN Mehtap NASIROĞLU AYDIN Mücahit ÇAYIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 303, ISBN:978-605-06537-8-6.

EDİTÖRLÜK : DUMAN FERİDUN,GENÇ VOLKAN,ÇAVUŞ ŞENOL (2020). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARI BÜTÜNSEL YAKLAŞIM. Detay Yayıncılık.