Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Murat GÜMÜŞ

Profesör

murat.gumus

0(488) 217-3668 Dahili: 3668

~~                   
  MURAT GÜMÜŞ     
  PROFESÖR     
                   
    E-Posta Adresi : muratgumus@yahoo.com 
    Telefon (İş) : 2173500-3668 
    Faks : 4882173678 
    Adres : Batman Üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 72100 
              
                   
                   
   Öğrenim Durumu      
                   
      
                   
   Doktora  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ   
     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)   
   1996-2000     
        Tez adı: Çalışanların Yetkilendirilmesi ve İşletmelerde Yetkilendirmeye Geçiş Süreci  (2000) Tez Danışmanı:(İSMAİL EFİL)   
                   
      
                   
   Yüksek Lisans  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ   
     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)   
   1994-1996     
        Tez adı: Örgütsel değerler sistemi, işletme başarısının temelleri ve etik yönetim kararları  (1996) Tez Danışmanı:(PROF.DR. SABRİ ASTARLIOĞLU)   
                   
      
                   
   Lisans  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ   
     İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR.   
   1984-1989     
                   
                   
   Görevler           
                   
      
   PROFESÖR BATMAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ)   
   2014     
                   
      
   PROFESÖR BATMAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ)   
   2013     
                   
      
   DOÇENT ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ)   
   2006-2013    
                   
      
   YARDIMCI DOÇENT ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU)   
   2001-2006    
                   
      
   ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU)   
   1993-2001    
                   
                   
   Yönetilen Tezler          
                   
     Yüksek Lisans         
                   
                   
                1 
                   
                   
           
  1.  GENÇ VOLKAN, (2013). Alanya'daki turizm işletmelerinde çalışanların duygusal emek ve duygusal zeka düzeylerinin iş tatminine etkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  2.  GÜLERTEKİN SERAY, (2013). Duygu iklimi ve liderlik tarzının işten ayrılma niyetine etkileri: Alanya'daki turizm işletmelerine yönelik bir araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  3.  KURT ZEYLAN, (2013). Duygusal emek faktörünün yabancılaşmaya etkisi: İstanbul'daki otel işletmeleri ve seyahat acentalarına yönelik bir araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  4.  ÇOBAN ÖMER, (2011). Çevreci sivil toplum örgütlerinin Türkiye'deki zincir otel işletmelerinin çevre politikalarına etkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  5.  KAN NESLİHAN, (2011). İzlenim yönetiminin performans değerlendirme üzerindeki etkisi: Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren 4-5 yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  6.  ÖZKAN ÇİĞDEM, (2010). Ege Bölgesi'ndeki 4- 5 yıldızlı otel işletmelerinde örgüt kültürünün iş değerlerinin dönüşümüne etkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  7.  ÖZASLAN SİBEL, (2009). Sözsüz iletişimin örgütsel iletişim tatminine etkileri: Çanakkale' deki konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  8.  HACIMİRZAOĞLU MÜVEDDET, (2009). İtibar yönetimi: Çanakkale bölgesindeki otel işletmelerine yönelik bir araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  9.  DURSUN MERAL, (2004). Türkiye'deki uluslararası zincir otellerde kültürlerarası yönetici özelliklerinin değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
           
  10.  DURAN EROL, (2003). Otel işletmelerinde bilgi yönetiminin rekabet avantajları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
                   
    Doktora        
           
  11.  DOĞAN MUSTAFA, (2014). Sürdürülebilir destinasyon yönetimi bağlamında adalar: Bozcaada üzerine bir model önerisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı     
           
                   
                   
  Projelerde Yaptığı Görevler:         
       2011/092 Nolu COMU BAP (Araştırma Projesi) “Çevresel Bilinç Ve Çevresel Duyarlılık Çevre Odaklı Davranışı Etkiler mi?Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği”, BAP, Yönetici, 2011-2013 (ULUSAL)     
   1.     
                   
       2010/14 Nolu COMU BAP (Lisansüstü Tez-15.09.2011 bitiş) “Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Zincir Otel İşletmelerinin Çevre Politikalarına Etkileri” Lisansüstü Tez Proje Yürütücüsü, BAP, Yönetici, 2010-2011 (ULUSAL)     
   2.     
                   
                   
  İdari Görevler            
          BATMAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  Rektör Yardımcısı   
     2015    
                
          BATMAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  MYO/Yüksekokul Müdürü   
     2013    
                
          BATMAN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  
  Dekan   
     2014-2015    
                
          BATMAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  Bölüm Bşk.   
     2013-2014    
                
          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  MYO/Yüksekokul Müdürü   
     2008-2009    
                
          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU  
  MYO/Yüksekokul Müdürü   
     2006-2008    
                
                   
                   
             2 
                      
                      
           ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  Anabilim Dalı Başkanı   
   2006-2008    
                
           ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU  
  MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı   
   2004-2006    
                
           ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ  
  Bölüm Bşk.   
   2002-2003    
                
                      
                      
  Dersler *       Öğrenim Dili Ders Saati      
                      
    Lisans           
  (2014-2015)   Örgütsel Davranış Türkçe 1      
  (2014-2015)   İletişim Türkçe 2      
    Yüksek Lisans           
  (2014-2015)   Alan Uzmanlık Türkçe 1      
  (2014-2015)   Kişilerarası İletişim Becerileri Türkçe 1      
                      
    * Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler           
                      
                      
  Eserler              
  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:    
     Gümüş Murat, Hamarat Bahattin (2014).  Communication Satisfaction and Communicative Adaptability Reinforce Organizational Identification.  Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(1), 19-37. (Yayın No: 1082507)    
  1.     
         
                      
     Erol Duran, Murat Gümüş (2013).  Turizm Lisans Öğrencilerinin Duygusal Emek Deneyimlerinin Kariyer Tercihlerine Etkileri.  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 233-251., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 158684)    
  2.     
         
                      
     Leonard KM, Cosans C, Pakdil F, Country collaborators MGumus (2012).  Cooperation across cultures: An examination of the concept in 16 countries.  International Journal of Intercultural Relation, 36(2), 238-247. (Yayın No: 966436)    
  3.     
         
                      
     Murat Gümüş, Bahattin Hamarat, Ertuğrul Çolak, Erol Duran (2012).  Organizational and Occupational Identification: Relations to Teacher Satisfaction and Intention to Early Retirement.  Career Development International, 17(4), 300-313., Atıf Sayısı: 5 (Yayın No: 158635)    
  4.     
         
                      
     Yürür Senay, Gümüş Murat, Hamarat Bahattin (2011).  Çalışan-Müşteri İlişkilerinde Algılanan Adalet/Adaletsizliğin Duygusal Emek Davranışlarına Etkisi.  Journal of Yasar (JOY), 23(6), 3826-3929. (Yayın No: 964998)    
  5.     
         
                      
     Leonard KM, Van Scotter JR, Pakdil Fatma, , Nadine Jbeily Chamseddine, Ezel Esatoglu, Murat Gumus, Mustafa Koyuncu, Ling Ling Wu, Audra I Mockaitis, Laura Salciuviene, MKemal Oktem, Gene Surkiene and FuSheng Tsai (2011).  Examining media effectiveness across cultures and national borders: A review and multilevel framework.  International Journal of Cross Cultural Management, 11(1) 83–103, 2011, 11(1), 83-103. (Yayın No: 966393)    
  6.     
         
                      
     Gümüş Murat, Öksüz Burcu (2009).  İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi.  Journal of Yasar(4-14), 2129-2150. (Yayın No: 966445)    
  7.     
         
                      
     Moustapha K, Van Scotter JR, Pakdil F, Country collaborators MGumus (2009).  Culture and Communication: Cultural Variations and Perceptions of Media Effectiveness.  Administration and Society, 41(7), 850-877. (Yayın No: 966488)    
  8.     
         
                      
     Gümüş Murat, Öksüz Burcu (2009).  Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında İçsel İletişimin Rolü.  Journal of Yasar(4-8), 2637 (Yayın No: 964933)    
  9.     
         
                      
     GÜMÜŞ MURAT (2007).  The Effect of Communication on Knowledge Sharing in Organizations.  Journal of Knowledge Management Practice(8-2), 21, Atıf Sayısı: 22 (Yayın No: 966453)    
  10.     
         
                      
     Gümüş Murat, Hamarat Bahattin (2004).  Knowledge Management Perception Of Managers.  Journal of Knowledge Management Practice(5), 61, Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 966471)    
  11.     
         
                      
     Gümüş Murat, Şahin Mehmet (2004).  Globalization, Culture and Tourism.  Journal of Naval Science and Engineering(2-1), 171-181. (Yayın No: 966462)    
  12.     
         
                      
                      
                3 
          
          
  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:    
    Gümüş Murat, Köleoğlu Nilay (2002).  Factor Analysis on Service Attributes of Canakkale Municipality.  The TQM Magazine, 14(6), 273-275., Atıf Sayısı: 9 (Yayın No: 966476)    
  13.     
        
          
          
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :    
    Ozan Güler, Bahattin Hamarat, Erol Duran, Ekrem Tufan, Murat Gümüş (2012).  Investigating The Effects Of Environmental Threat Perception And Environmental Knowledge On Environmental Behaviour- Do I Learn When I Am Threatened? Case Of Non Govermental Organizations? , Corfu Island, Greece 31st May – 3rd June 2012 http://www.ahtmmc2012.gr.  International Scıentific Conference-Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management (Tam metin bildiri)(Yayın No:158957)    
  1.     
        
          
    Gümüş Murat, Öksüz Burcu (2008).  “Reputation and Corporate Social Responsibility: The Case of Turkcell”.  5th International Symposium on Business Administration (Tam metin bildiri)(Yayın No:663910)    
  2.     
        
          
    GÜMÜŞ MURAT (2008).  “Communication Implications in Diverse Workgroups”.  5th International Symposium on Business Administration (Tam metin bildiri)(Yayın No:664190)    
  3.     
        
          
    Gümüş F, Eskin İ, Veznikli N, Gümüş Murat (2007).  “Availability of Rural Tourism For Gallipoli Villages: The Potentials and Attitudes”.  International Tourism Biennial (Tam metin bildiri)(Yayın No:664631)    
  4.     
        
          
    Ford David, Bhagat R, Krishnan B, Pamela K Steverson, Tejinder K Billing, Karen Moustafa Leonard, Fran Brew, Betania Rodriguez, Catherine Kwantas, Ben Kuo, Jose RojasMendez and Vilma CoutinaHill, Annamaria Lammel, Stefan Schmid, BN Srivastava, Bernadette Setiadi, Tim Keeley, Aizzat Mohd Nasurdin, Mikal Nowak, Mansoo Shin, Murat Gumus, Darwish Yousef, Susana Vargas, Ujvala Rajadhyaksha, Olga Soler (2008).  Explicating Social Support at Work: Scale Development with a 12-Country Cross-National Comparison of Measurement Invariance/Equivalence.  Academy of International Business International Conference (Özet bildiri)(Yayın No:665027)    
  5.     
        
          
    Bhagat RS, Krishnan B, Ford D, , F Brew, J R Mendez, V CHill, S Schmid, U Rajadhyaksha, B N Srivastava,B Setiadi, T Keeley, A M Nasurdin, M Shin, D Yousef, O Soler,M Nowak, M Gumus,A Lammel (2006).  Bhagat R. S., B. Krishnan, P.K. Steverson, D. Ford, F. Brew, J. R. Mendez, V. C-Hill, S. Schmid, U. Rajadhyaksha, B. N. Srivastava,B. Setiadi, T. Keeley, A. M. Nasurdin, M. Shin, D. Yousef, O. Soler,M. Nowak, M. Gumus,A. Lammel,International variations in organizational stress and coping: Results from a 14 Country.  26th International Congress of Applied Psychology,(IAAP) (Özet bildiri)(Yayın No:965428)    
  6.     
        
          
    Bhagat R, Krishnan B, Stevenson P, Karen S Moustafa, David Ford, Fran Brew, Jose RojasMendez , Vilma CoutinoHill, Stefan Schmid, Ujvala Rajadhyaksha, BN Srivastava, Bernadette Setiadi, Tim Keeley, Aizzat Mohd Nasurdin, Mannsoo Shin, Darwish Yousef, Olga Soler, Michal Nowak, Murat Gumus, Annamaria Lamel, Susana Vargis, (2006).  “Work Stress, Coping, and Work Outcomes in Six National Contexts: Implications for International Management”, The Academy of International Business (AIB)Conference in Beijing.  The Academy of International Business (AIB)Conference (Özet bildiri)(Yayın No:665588)    
  7.     
        
          
    Gümüş Murat, Sobcokova. J (2006).  “Communicative Dimensions for Knowledge Sharing in Organizations:An Intercultural Comparison”.  4th. International Symposium on Business Administration (Tam metin bildiri)(Yayın No:665353)    
  8.     
        
          
    Gümüş Murat, Gümüş F, Veznikli N (2006).  Kültür Turizmi Açısından Gelibolu Mevlevihanesi'nin Değerlendirilmesi.  Uluslararası Çanakkale Kongresi (Tam metin bildiri)(Yayın No:672076)    
  9.     
        
          
    Gümüş Murat, Erdem SH (2004).  EU Perspective on Management: Internationalization Level of Turkish Tourism Schools.  Third International Symposium on Business Administration (Tam metin bildiri)(Yayın No:673060)    
  10.     
        
          
          
  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:   
          
     İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi (2009)., GÜMÜŞ MURAT,  MKM, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 965323)   
   1.    
          
     İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi (2009)., GÜMÜŞ MURAT,  MKM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-5911-11-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70514)   
   2.    
          
     Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetim (2009)., GÜMÜŞ MURAT,  Nobel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-395-190-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70513)   
   3.    
          
     Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi (2009)., Gümüş Murat, Öksüz Burcu,  Nobel, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 965334)   
   4.    
          
          
      4 
               
               
       Örgütlerde İletişim (2008)., Sabuncuoğlu Zeyyat, Gümüş Murat,  Arıkan, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 965279)     
    5.      
               
       Örgütlerde İletişim (2008)., Zeyyat Sabuncuoğlu, Murat Gümüş,  Arıkan, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 210, ISBN:9944-716-24-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70541)     
    6.      
               
               
   C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:  
               
       Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Bölüm adı:(Turizm İşletmelerinde Duygu Yönetimi) (2014)., Gümüş Murat, Genç Volkan,  Detay Yayıncılık, Editör:Şule A. Tükeltürk, Nilüfer Ş. Perçin, Berrin Güzel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 438, ISBN:978-605-4940-12-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1058357)      
    1.       
             
               
       Turizm İşletmelerinde Orgutsel Davranis (2009)., GÜMÜŞ MURAT,  MKM, Editör:Zeyyat Sabuncuoğlu, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-5911-10-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70543)      
    2.       
             
               
       "Temporal orientation and its relationships with organizationally valued outcomes: Results from a 14-country investigation" , Q.E.D. From Herodotus´ Ethnographic Journeys to Cross-Cultural Research (2009)., GÜMÜŞ MURAT,  Pedio, Editör:A. Gari, K. Mylonas, & A. Gari , Sayfa Sayısı 411, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 70544)      
    3.       
             
               
               
  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :       
      Hamarat Bahattin, Güler Ozan, Duran Erol, Murat Gümüş
 Ekrem Tufan (2014).  Çevresel Tehdit, Çevresel Bilinç Ve Çevresel Tutum Çevre Odaklı Davranışı Etkiler Mi? Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği.  Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26-56., Doi: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD354 (Kontrol No: 1018407)       
  1.        
             
               
      Çiğdem Keleş, Murat Gümüş (2013).  Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri.  KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(25), 1-14., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 158735)       
  2.        
             
               
      Doğan Mustafa, Murat Gümüş (2011).  Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Bozcaada: Bir Model Önerisi.  Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3), 6-25. (Kontrol No: 1327047)       
  3.        
             
               
      Gümüş Murat, Öksüz Burcu (2010).  İtibarın Temel Taşı Olarak Kurumsal İletişim: Kurumsal İtibar Sürecinde İletişimin Rolü ve Önemi", i, Sayı.16, s.111-124, Ocak 2010..  Marmara İletişim Dergis, 16, 111-124. (Kontrol No: 673804)       
  4.        
             
               
      Gümüş Murat, Öksüz Burcu (2010).  "İtibarın Temel Taşı Olarak Kurumsal İletişim: Kurumsal İtibar Sürecinde İletişimin Rolü ve Önemi.  Marmara İletişim Dergisi(16), 111-124. (Kontrol No: 965016)       
  5.        
             
               
      Tüz Melek, Gümüş Murat (2010).  The Diversity Perception and the Attitudes of Employees: A Study on Human Resource Professionals and Hotel Workers.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(2), 91 (Kontrol No: 965047)       
  6.        
             
               
      Gümüş Murat, Hamarat Bahattin (2006).  Business Excellence And Organizational Commitment In Seasonal Hotels.  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 1 (Kontrol No: 966378)       
  7.        
             
               
      Gümüş Murat, Hamarat Bahattin, Dursun Meral (2005).  Intercultural Communication Apprehension: An Empirical study on Anzac People.  Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 179 (Kontrol No: 966359)       
  8.        
             
               
      GÜMÜŞ MURAT (2005).  Yabancı Yöneticilerin Etkili Kültürlerarası Uyumlarına Yönelik Bir Değerlendirme.  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), 91 (Kontrol No: 966367)       
  9.        
             
               
      Şahin Mehmet, Gümüş Murat (2003).  Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye Açısından Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri.  Mülkiye Dergisi, 27(240), 117-133. (Kontrol No: 966335)       
  10.        
             
               
      Gümüş Murat, Gümüş F, Duran E (2003).  Yeni Ekonomide İşletmenin Asları: Yaratıcılık ve Yenilik.  Standard(42-497), 50 (Kontrol No: 674783)       
  11.        
             
               
      GÜMÜŞ MURAT (2001).  Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Çalışanların Yetkilendirilmesi.  DEU İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 47-68. (Kontrol No: 966288)       
  12.        
             
               
               
  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:   
     GÜMÜŞ MURAT (2015).  Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları.  16. Ulusal Turizm Kongresi, (Yayın No:1666435)   
  1.    
        
               
     Genç Volkan, Gümüş Murat, Hamarat Bahattin (2013).  Duygusal Emek ve Duygusal Zekânın İş Tatminine Etkisi: Alanya Turizm İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Bir Örnek.  14. Ulusal Turizm Kongresi, (Yayın No:966181)   
  2.    
        
               
     Gümüş Murat, Duran Erol, Dursun Meral (2012).  Turizm Lisans Eğitimine Koltuk Bakışı: Cinsiyet Ve Unvan Bağlamında Bir Araştırma.  13.Ulusal Turizm Kongresi, (Yayın No:966162)   
  3.    
        
               
               
        5 
           
           
   Duran Erol, Gümüş Murat (2010).  Turizm İşletmelerinde Duygularin Yönetimi Sorunu.  11.Ulusal Turizm Kongresi(1), 1, (Yayın No:672571)  
  4.   
     
           
   Gümüş Murat, Hamarat Bahattin, Kan Neslihan (2009).  Konaklama İşletmelerinde Yönetimin Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinin Çoklu Uyum Analizi ile Belirlenmesi.  10.Ulusal Turizm Kongresi(1), 1, (Yayın No:965510)  
  5.   
     
           
   Gümüş Murat, Çoban Ömer, Kan Neslihan (2009).  Kazdağı Bögesindeki Otel Girişimcilerinin Ekoturizme İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.  1.Trakya Bolgesi Kalkınma ve Girisimcilik Stratejileri Sempozyumu(1), 1, (Yayın No:965174)  
  6.   
     
           
   Gümüş Murat, Savaş Türker (2008).  Ayvacık Midilli Atından Turizm Amaçlı Yararlanma Olanakları.  Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları-Ayvacık Değerleri Sempozyumu(1), 1, (Yayın No:965129)  
  7.   
     
           
   Gümüş Murat, Keleş Çiğdem, Hamarat Bahattin (2008).  Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılaması: Yeşilyurt Köyü ve Küçükkuyu Beldesi Örneği.  III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi(1), 1, (Yayın No:966136)  
  8.   
     
           
   Gümüş Murat, Büyük Özge (2007).  İntepe'de Şarap Turizmi İşletmeciliği.  2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu(1), 1, (Yayın No:965616)  
  9.   
     
           
   Tüz Melek, Gümüş Murat (2005).  Bursa'da Faaliyet Yürüten Otellerde Farklılık İklimine Yönelik Bir Araştırma.  1.Bursa Turizm Sempozyumu(1), 1, (Yayın No:965457)  
  10.   
     
           
   Gümüş Murat, Hamarat Bahattin, Erdem SH (2003).  Örgütsel Bağlılığın İş Mükemmelliği ile İlişkisinin Otel İşletmelerinde Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.  XI.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi(1), 1, (Yayın No:965561)  
  11.   
     
           
   Gümüş Murat, Duran Erol, Hamarat Bahattin (2003).  İşletmelerde Bilgi Kalitesi: Çanakkale'de Bulunan Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma.  II. Bilgi Teknolojileri Kongresi(1), 1, (Yayın No:965600)  
  12.   
     
           
   GÜMÜŞ MURAT (2000).  Organizasyonlarda Öğrenme.  Hafta Sonu Seminerleri VII: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi(1), 1, (Yayın No:965537)  
  13.   
     
           
   Gümüş Murat, Erdem SH (2000).  Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi: Çanakkale İli Uygulaması.  1.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu(1), 1, (Yayın No:965484)  
  14.   
     
           
           
  Üniversite Dışı Deneyim      
  2006-  DOÇENT DR.       
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ,  , (Diğer)   
  2001-2006 YARDIMCI DOÇENT DR.       
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ,  , (Diğer)   
  2000-2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR.       
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ,  , (Diğer)   
  1993-2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ       
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ,  , (Diğer)   
           
           
     
           
     
           
       6