Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Mustafa DOĞAN

Bölüm Başkanı

mustafa.dogan

0(488) 217-3791 Dahili: 3791

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Dogan, Mustafa: "Ecomuseum, community museology, local distinctiveness, Hüsamettindere village, Boğatepe village, Turkey." Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Emerald Publising Group, Volume 5, issue 1, 2015.

Özet

Yurt İçi

Mustafa Doğan-Dilek K. Morkoç: Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Turizm, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, 24(4) Ekim 2015, 27-57.

Özet

Mustafa DOĞAN, Murat AKSU, Özge ÇELİK, Hilal KAYMAK: Cittaslow Markasının Turizme Etkisi: Seferihisar’daki Konaklama İşletmeleri Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2): 06-11.2014

Mustafa Doğan, Dilek K. Morkoç: Üniversitelerin Web Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı, Uluslararası Yükseköğrenim ve Bilim Dergisi, Ağustos 2014.

MUSTAFA DOĞAN: "Bir Kriz Faktörü Olarak Taşıma Kapasitesi Aşımı ve Bozcaada Örneği" , Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013 sayısı, 85-108. 2013

Mustafa Doğan- M.Sedat İpar: Destinasyonun turist açısından önem-memnuniyet modeli ile değerlendirilmesi: Edremit üzerine bir uygulama, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, ss:129-154

MUSTAFA DOĞAN: Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Model: Ekomüzeler, SOİD, Yıl 8, Sayı 3, 2011: s.57-67

M.Doğan-Dilek K. Morkoç:MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC)-December/Aralık 2014, 112-121.

Özet

Mustafa DOĞAN-Murat GÜMÜŞ: Sürdürülebilir Destinasyon Sürdürülebilir Bozcaada:Bir Model Önerisi, SOİD,Yıl 11 sayı 3, s.6-25, 2014.

Mustafa DOĞAN, "Ekomüze ve Türkiye'nin Ekomüzeleri", Eko-Gastronomi Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, 2015.

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Doğan, Mustafa and Gümüş, Murat: Ecomuseums, Ecovillages and Sustainable Local Development, Sharing Cultures 2015-4th International Conference On Intengible Heritage, 467-477, 21-23 September Lagos:Portugal

Doktora Tezi

Yurt İçi

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi bağlamında Adalar:Bozcaada üzerine bir model önerisi, 16.01.2014

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Mustafa Doğan: "Ecomuseums and Sustainable Local Development:A Case Study of Boğatepe Village, Turkey", In, Globalisation-Dimension-Impacts, Hilal Yıldız, Fahrang Morady, Ismail Siriner (Eds.) ICOPEC Press: London, April 2015, p.169-178.

Ecomuseums and Cultural Landscapes.

Özet

Yurt İçi

Mustafa Doğan: Örgütsel Davranışta Güncel Konular: İşkoliklik, s.1-14, Detay Yayıncılık, Ankara 2015.

Sürdürülebilir Turizm Modeller ve Uygulamalar: Bozcaada Örneği

Yüksek Lisans Tezi

Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve GÖkçeada Üzerine Bir Uygulama

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Uluslararası Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Ekomüzeler Çalıştayı, Mudurnu, 18-21 Mart 2015.