Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Sebahattin Emre DİLEK

Bölüm Başkan Yardımcısı

emre.dilek

0(488) 217-3795 Dahili: 3795

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Dilek, S.E. & Fennell, D.A. (2018). Discovering the hotel selection factors of vegetarians: the case of Turkey. Tourism Review, 73(4), 492-506. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TR-11-2017-0175.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Dilek, S.E. (2018). Active war-zone tourism: Adventure or reckless hedonism? An ethical debate. The Journal of International Social Research, 11(59), 930-938.

Dilek, S.E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2018). Real-life escape rooms as a new recreational attraction: the case of Turkey. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, DOI: 10.1080/13032917.2018.1439760. To link to this article: https://doi.org/10.1080/13032917.2018.1439760

Doğan, M., Dilek, S.E. & Kozbe, G. (2018). The Effects of Interactive Applications on Visitors' Experience: A Case of Göbeklitepe, Turkey. Social Sciences Studies Journal, 4(27), 6125-6135. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1084

Dilek, S.E., Doğan, M. & Kozbe, G. (2019). The influences of the interactive systems on museum visitors’ experience: A comparative study from Turkey. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 2(1), 27-38.

Tiğiz, M. & Dilek, S.E. (2019). Süryanilerin inanç turizmine katılım motivasyonları: Mardin ili örneği. Journal of Current Debates in Social Sciences, 2(1), 42-58.

Yılmaz, Y. ve Dilek, S.E. (2019). Mardin ilinin film turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 2(2), 196-209.

Dilek, S.E., Kulakoğlu Dilek, N & Fennell, D.A. (2020). Travelling companions: A constraint analysis of pet owners in Turkey. Journal of Tourism Leisure and Hospitality, 2(1), 4-13.

Tufan, E. & Dilek, E. (2010) Green Hotels Implications: A Research on 3, 4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center, Current Issues of Tourism Research, Vol:1, No: 1, ISSN 2048-7878.

Günlü, E., Şanlıöz Özgen H.K., Dilek, S.E., Kaygalak, S., Türksoy, S.S. & Lale, C.(2015) Turkish Visitors in Armenia: Any Changes in Attitudes and Perceptions?, Journal of Tourism and Hospitality Management, 3 (1), 29-43.

Özet

Yurtseven, H.R. & Dilek, S.E. (2016). Traditional Occupations of Gokceada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos) as a Cultural Value and Symbolic Importance. International Journal of Business and Social Science, Vol 7 (6), 175-183.

Çelebi, B., Çitsüren, D. ve Dilek, S.E. (2020). Türkiye’de “Kültürel Miras” Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Journal of Current Debates in Social Sciences, 3(1), 10-19.

Yurt İçi

Kibrit, S. ve Dilek, S.E. (2020). Sürdürülebilir otelcilik uygulamaları: Yerli turistlerin satın alma davranışlarının incelenmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(5), 331-342.

Dilek, S.E, Kaygalak, S., Türksoy, S.S., Timur, A. (2015). Kruvaziyer Turizmi: İzmir Merkez Liman Olabilir Mi?, Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (2), 33-56.

Dilek, K.N., Dilek, S.E. ve Gümüş, M. (2016). Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2/1), 1-14.

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2017). Batman İlinde Turizm Gelişiminin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Spring III, Number 56, 437-455. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6906.

Dilek, S.E., Çoban, Ö. ve Harman, S. (2017). Hasankeyf Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu. Turizm & Araştırma Dergisi (TURAR), 6 (1), ISSN: 2147-0618.

Özet

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2017). İntihar Bir Turizm Türü Olarak Değerlendirilebilir Mi?, Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(1), 137-151.

Özet

Dilek, S.E. ve Atay, L. (2012). Antalya'daki Beş Yıldızlı Otellerin Yeşil Otelcilik Uygulamaları Üzerine Bir araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13 (2), 61-90.

Dilek, S.E., Kaygalak, S., Lale, C. ve Şanlıöz Özgen, H.K. (2015). Otel İşletmelerinde Küyerelleşme Yaklaşımı: İzmir İli Örneği. DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1-22.

Kaygalak, S., Dilek, S.E. ve Günlü, E. (2015). Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 15 (3), 435-443.

Özet

Şanlıöz, H.K., Dilek, S.E., Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250-260.

Atay, L., Dilek, S.E. & Yıldırım, H.M. (2013). Green Hotel Management and Green Star Practice: A case Study of Best Western President Istanbul Hotel, SOİD Journal of Travel and Hospitality Management, 10(1), 72-86.

Atay, L. & Dilek, S.E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibis Otel Örneği, Süleyman Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 203-219.

Dilek, S.E. (2019). E-Sport Events within Tourism Paradigm: A Conceptual Discussion. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3(1), 12-22.

Günlü Küçükaltan, E. & Dilek, S.E. (2019). A Philosophical Approach to Animal Rights and Welfare in the Tourism Sector. Journal of Tourism Leisure and Hospitality (TOLEHO), 1(1), 1-11.

Dilek, S.E., Kulakoğlu Dilek & Babacan Aktaş, E. (2019). Destinasyon Tanıtım Filmleri Ne Anlatır? Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34(1), 257-272.

Dilek, S.E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Olayların Turizme Yansımaları: 1960’tan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1083-1108.

Kulakoğlu Dilek, N. , Kızılırmak, İ. , Dilek, S. E. (2018). Virtual Reality or Just Reality? A SWOT Analysis of the Tourism Industry. Journal of Tourismology, 4 (1), 1-8. http://dergipark.gov.tr/iuturizmoloji/issue/38710/450116

Dilek, S.E. (2018). Şans Oyunları Turizme Katılım Motivasyonlarından Biri Olabilir Mi?. Journal of Tourism Theory and Research, 4(2), 111-121.

Dilek, S.E. (2018). Türkiye'de Vejetaryen/ Vegan Oteller Mümkün Mü? Kavramsal Bir Tartışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-18.

Dilek, S.E. & Günlü Küçükaltan, E. (2018). Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(1), 19-30.

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Dilek, S.E. (2016). Turizmin Hayvanlara Dair Ahlaki Sorumluluğunun Meta Eleştiri Bağlamında Değerlendirilmesi, 8. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları Bölümü, 29 Nisan-1 Mayıs, Kapadokya.

Çoban, Ö., Dilek, S.E. ve Harman, S. (2016). Turizm Bölümlerini Tercih Eden Adayların Tercih Eğilimleri: Yükseköğretim Lisans Atlası Üzerine Bir Araştırma, 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-23 Ekim, Bodrum, Muğla.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Coban, O., Dilek, S.E. & Tezgel, E. (2017). Barriers to Environmental Management Systems (EMS): A Case of 4 and 5 star Hotels in Istanbul. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference Proceedings (pp.93-101), July 10th - 15th, Famagusta, North Cyprus.

Dilek, E. & Tufan, E. (2010). To be Green or Not: A Survey Based on 3,4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center, Management International Conference, Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, ISBN 978-80-555-0257-1, EAN 9788055502571, Slovakya, 506-523.

Atay, L. & Dilek, S.E. (2013). A Survey Determine Hotel Managers’ Perceptions of Green Marketing, Changes In Social and Business Environment, Proceedings of the 5th International Conference, 7-8 November, 1-7, Kaunas – Litvanya.

Doğan, M., Dilek, S.E. & Kozbe, G. (2019). The Influences of the Interactive Systems on Museum Visitors’ Experience: A Comparative Study from Turkey. ICOAEF'19 V. International Conference On Applied Economics and Finance & Extended Social Sciences, 9-11 April, Kyrenia, Northern Cyprus.

Dilek, S.E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2020). Understanding Veganism within Sustainable Tourism Context, Proceedings of 11th International Conference of Political Economy (ICOPEC), 24-26 June, İstanbul, Turkey.

Yurt İçi

Kaya, M.F., Tiğiz, M., Taşkın, S., Kibrit, U. & Dilek, S.E. (2017). Sürdürülebilir Destinasyon Pazarlama Sürecinde Yeşil Destinasyonlar. 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı (ss.214-221), 18-22 Ekim, Mardin.

Dilek, S.E., Kulakoğlu Dilek, N. ve İstanbullu Dinçer, F. (2017). Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Destekleyici Rolü. 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, Aydın.(Kabul Edildi)

Şanlıöz, H.K., Kaygalak, S., Türksoy, S.S., Dilek, S.E. ve Tütüncü, Ö. (2014). Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi, VII. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 4 -5 Nisan, Kuşadası, 200 – 211.

Kaygalak, S., Dilek, S.E. ve Günlü, E. (2014). Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma, VII. Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 4 -5 Nisan, Kuşadası, 523 – 527.

Kulakoğlu, N. & Dilek, S.E. (2011). Sürdürülebilir Turizm Sürecinde Birlikler, Belgeler ve Kriterleri: Iber Hotel Sarıgerme Park Örneği, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 458-471, 30 Kasım - 4 Aralık, Akçakoca, Düzce.

Doktora Tezi

Dilek, S.E. (2016). Turizmin Hayvanlara Dair Ahlaki Sorumluluğunun Meta Eleştiri Bağlamında Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., İzmir.

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Dilek, S.E. (2017). Bilim Kurulu Üyeliği. First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), 28-30 September 2017, Mersin, TURKEY.

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Journal of Ecotourism

Journal of Social Sciences

Journal of Engineering and Manufacturing Technology

Tourism Review

African Educational Research Journal

Yurt İçi

Journal of Current Debates in Social Sciences

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Academic Social Science Studies

Yaşam Bilimleri Dergisi/ Sosyal Bilimler

Diğer Yayınlar

Yurt Dışı

Dilek, S. E. & Dursun, G. (Eds.) (2018). Current Debates in Tourism & Development Studies. IJOPEC Publication: London.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Yurt İçi

Kibrit, S. (2019). Sürdürülebilir otelcilik uygulamaları: Yerli turistlerin satın alma davranışlarının incelenmesi (Tez no:588803). Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Batman.

Kaya, M.F. (2019). İş amacıyla seyahat edenlerin otel tercihini etkileyen faktörler: Mardin İli Örneği (Tez no:598440). Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Batman.

Tiğiz, M. (2019). Süryanilerin inanç turizmine katılım motivasyonları: Mardin ili örneği (Tez no: 538480). Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Batman.

Yılmaz, Y. (2019). Mardin İlinin Film Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi (Tez no:551012). Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Batman.

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Dilek, S.E. (2018). Socio-cultural impacts of tourism: The Evaluation in the context of sociology approaches. In M. Siriner Onver & V. Genc (eds.), Issues in Tourism, Human Rights & Sustainable Environment (pp. 51-65). London: IJOPEC Publication.

Harman, S. & Dilek, S.E. (2017). Whale and dolphin watching, and visitors' experiential responses: a qualitative study on comments in a travel forum. In:Lima, Ismar & Green, Ronda (Eds.) Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters Ecological and Conservation Aspects (pp.183-193). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-55573-7.

Dilek, S.E. & Harman, S. (2018). Hospitality marketing: A historical perspective. In: Gursoy, Dogan (ed.) Routledge Handbook of Hospitality Marketing (pp.9-20). Taylor & Francis Group Routledge. ISBN: 978-1-13-8214668.

Yurt İçi

Küçükaltan Günlü, E. ve Dilek, S.E. (Eds) (2016). Metalaşan Turizm - Metalaştırılan Hayvanlar: Turizmin Ahlaki Sorumluluğu?. Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN:978-605-320-577-7.

Özet

Şanlıöz Özgen, H.K., Dilek, S.E., Türksoy, S.S., Kaygalak Çelebi, S. (Ed.Nilüfer Koçak) (2016).Sürdürülebilir Turizm Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Dilek, S.E. (2016). Turist Yerli Etkileşimleri. "Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri" içinde ss.109-118 (Eds. Erol Duran, Cumhur Aslan). Çanakkale: Paradigma Akademi.

Dilek, S.E. (2014). Sürdürülebilir Turizm: Kavramlar-Uygulamalar (Editör. Metin Kozak) içinde Sürdürülebilir Turizm ve Ekonomi (s.81-96). Ankara: Detay Yayıncılık.

Aktaş,G. ve Dilek,S.E.(2015). "Değer Temelli Pazarlama" , Kılıç,B. ve Öter,Z. (Eds.), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar içinde (s.429-449), BETA Yayınları, İstanbul.

Dilek, S.E. (2018). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar. Lütfi Atay & Halil Korkmaz (eds.), Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar içinde (ss.73-90), Detay Yayıncılık: Ankara.

Dilek, S.E. (2019). Hasankeyf, Turizm ve Ticarileştirme, Seyahat Aracıları (Ansiklopedi Maddeleri). Prof. Dr. Orhan İçöz & Prof. Dr. Muzaffer Uysal (eds.), Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Dilek, S.E. (2020). M. Talha Çamaş: Kongre Turizminde Uzmanlaşan İlk Yönetici. İçinde N. Kozak ve M. Kozak (Editörler), Türk Turizmine Kanat Gerenler 3 Seyahat İşletmecileri (ss.273-282), Ankara: Detay Yayıncılık.

Balcı, U. ve Dilek, S. E. (2021). Edebiyat Turizmi (Kavramlar-Türler-Örnekler). Ankara: Detay Yayıncılık.

Dilek, S.E. (2020). Kültürel Miras Turisti ve Tipolojisi. İçinde M. Gümüş ve S.E. Dilek (Editörler), Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım) (ss.35-50), Ankara: Detay Yayıncılık.

Kulakoğlu-Dilek, N. ve Dilek, S.E. (2020). Masaüstü Teknolojilerden Yapay Zekaya Teknolojik Gelişmelerin Acentalarda Kullanımı. İçinde R. Arıca ve D. Kodaş (Editörler), Seyahat Acentacılığı Teknolojik Değişimin Seyahat Acentalarına Yansımaları (ss.173-195), Ankara: Detay Yayıncılık.

Yüksek Lisans Tezi

Dilek, S.E. (2012). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Bir Alan Araştırması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., Çanakkale.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Dilek, S.E, Kulakoğlu Dilek, N. & Gümüş, M. (2017). Political Economy of Tourism in Turkey: A Critical Perspective. 8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, Belgrade, Serbia.

Dilek, S.E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2018). The Changing Meaning of Travel, Tourism and Tourist Definitions. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), Istanbul, Turkey.

Yurt İçi

Kulakoğlu Dilek, N. & Dilek, S.E. (2018). Turizm ve Sosyal Girişimcilik: Türkiye'den GençTur Örneği. I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Mayıs, Şanlıurfa, Türkiye.

Dilek, S. E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Bauman'ın Penceresinden Turizmin Diyalektiği. 1. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 19-21 Mayıs, Kuşadası.

Özet