Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Umut BALCI

Profesör

umut.balci

0(488) 217-4041 Dahili: 4041

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

9. BALCI UMUT (2011). SCHİLDERTEXTE İM DEUTSCHEN UND TÜRKİSCHEN. Muttersprache, 121(3), 193-202.

29. Balcı, U. (2019). LIEDTEXTE DER 90ER JAHRE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND. Selçuk University Journal of Faculty of Letters, 2019-41, 193-208.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(2018). DİL VE EDEBİYAT YAZILARI. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 2, 162-167. (MAKALE Kitap Kritiği)

30. BALCI, U., & METİN, F. (2019). Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 57-76.

BALCI UMUT,ACAR KASIM (2020). TURİZM TANITIM BROŞÜRLERİNİN EDEBİ AÇIDAN ANALİZİ. Route Educational Social Science Journal, 7(6), 196-206.

17. BALCI UMUT (2013). DIREKTE UND INDIREKTE OBJEKTE IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN. Journal of Turkish Studies, 81(8), 871-879.

Tam Metin

15. BALCI UMUT (2012). WECHSEL DER DİATHESE İM TÜRKİSCHEN UND İM DEUTSCHEN GEMEİNSAMKEİTEN UND UNTERSCHİEDE İN DER PASSİVİERUNG. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 37, 7-21.

Tam Metin

13. BALCI UMUT (2012). BÜCHNERS WOYZECK UND BRECHTS DER GUTE MENSCH VON SEZUAN DİE ENTWİCKLUNG DER DEUTSCHEN DRAMENTRADİTİON. Tribüne, 6(4), 33-36.

Tam Metin

12. BALCİ Umut (2012). TRANSLATION OF VARIATION AND UNCONVENIONAL COUPLINGS IN THE LANGUAGE OF POETRY. The Journal of Academic Social Science Studies, 52(5), 4353

Tam Metin

14. BALCİ Umut (2012). PLACE AND ENSTRANGEMENT IN FRANZ KAFKA. The Journal of Academic Social Science Studies, 53(5), 35-41.

Tam Metin

11. BALCI UMUT (2011). TEXTGRAMMATİK İM DAF UNTERRİCHT İN DER TÜRKEİ. Contemporary Online Language Education Journal, 2(1), 169-180.

Tam Metin

16. BALCI Umut (2012). APPOSITIONS IN GERMAN AND IN TURKISH. Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, 311(31), 44-63.

Tam Metin

7. BALCI UMUT (2011). DER NUMERUS ALS LERNPROBLEM DEUTSCHE SİNGULARETANTUMS UND PLURALETANTUMS. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 95-106.

Tam Metin

8. BALCI UMUT,YAVUZ NİHAT (2011). KISA METİNLERDE DİLSEL YÖNLENDİRMELERİ BULMAYA YÖNELİK DERS UYGULAMASI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 49-68.

Tam Metin

6. BALCI UMUT (2010). VERMİTTLUNG DER DEUTSCHSPRACHİGEN LİTERATUR TÜRKİSCHER MİGRANTİNNEN İM DAF UNTERRİCHT İN DER TÜRKEİ. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 142-159. (Doktora tezinden üretilmiştir)

Tam Metin

5. BALCI UMUT (2009). KONKRETE POESİE EXPERİMENTELLE POESİE FİGURENGEDİCHTE EİN VERGLEİCH. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 143-157.

Tam Metin

4. BALCI UMUT (2009). KURZER ABRİSS DER DEUTSCHEN DRAMENGESCHİCHTE UNTER BESONDERER BERÜCKSİCHTİGUNG DES VORMÄRZTHEATERS UND DES EPİSCHEN THEATERS. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 22, 43-53.

Tam Metin

3. BALCI UMUT (2008). THEORETİSCHE KONZEPTİON FÜR DİE UMGESTALTUNG EİNES ERZÄHLENDEN TEXTES İN DİE FORM EİNES DRAMAS UND DİE ERFAHRUNGEN UND ERGEBNİSSE AUS DEREN PRAKTİSCHEN UMSETZUNG MİT STUDİERENDEN DER ONSEKİZ MART UNİVERSİTÄT. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ÇANAKKALE. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 69-84.

Tam Metin

2. BALCI UMUT,DARANCIK YASEMİN (2007). ALMANCA YAZIN TERİMLERİ SÖZLÜKLERİNDE SOMUT ŞİİRİN TANIMI. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 101-116.

Tam Metin

1. BALCI UMUT (2005). KALENDERGESCHİCHTEN İM FREMDSPRACHENUNTERRİCHT. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 4-13

Tam Metin

(2009). Dursun Zengin: Türkçe’nin Tersine Sözlüğü. The Journal of International Social Research, 2(9), 550-551. ISSN 1307-9581.

18. BALCI UMUT,DEMİRYAY NİHAN (2014). ÖĞRETMENLER İÇİN ALAN BİLGİSİ ÖABT ALMANCA SINAVINAYÖNELİK ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİMİNİN YETERLİLİK SORUNU. Diyalog, 2014(2), 70-82.

Tam Metin

(2014) Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım, Diyalog, 2014/2, S. 110-114.

Tam Metin

21. BALCI UMUT,HANÇER FATİH HASAN (2016). FACHBEGRIFFE DES TOURISMUS IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN EINE VERGLEICHENDE ARBEIT. Batman ÜniversitesiUluslararası Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1), 153-165.

Tam Metin

23. BALCI UMUT (2016). TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. The Journal of Academic Social Science Studies, 9(Number: 50), 93-100

24. BALCI UMUT (2016). ANADOLU LİSELERİNDE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA EĞİTİMİ BATMAN İLİ ÖRNEĞİ. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(29), 346-355

22. ALTÜRK ABDULVAHAP,GÖKHAN YEL,ARIK YÜKSEL TUĞBA,BALCI UMUT (2016). TURİZM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ. Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 3), 139-150.

20. BALCI UMUT (2015). LITERARISCHE STILANALYSE IN GEDICHTEN VON SAFIYE CAN. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 414-428.

Tam Metin

19. BALCI UMUT (2015). ILISU BARAJ PROJESİNİN ALMAN BASININDA ALIMLANMASI ÜZERİNE. The Journal of Academic Social Science Studies, 4(Number: 34), 69-69

Tam Metin

(2017). EDEBİ ÇEVİRİNİN ÖZELLİKLERİ. In: DİYALOGINTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK. ISSN 2148-1482. S. 202

(2017). HER YÖNÜYLE ALMANCA İLGEÇLER. DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK NR. 2017/1, S. 204.

26. BOZLAR BALCI İPEK,SERİNDAĞ ERGÜN,BALCI UMUT (2017). YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA GÖRE ALMANCA DERSLERİNDE MATERYAL HAZIRLANMASI. Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(1/1), 123-135.

27. ACAR KASIM,TAN ERŞAD,BALCI UMUT (2017). TURİZM ODAKLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ÜLKE BİLGİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ. International Journal of Languages’xx Education, 1(Volume 5 Issue 1), 651-672

Yurt İçi

28. BALCI UMUT,AKGÜN MEDENİ (2018). EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN MUTTERZUNGE ADLI ESERİNDEKİ KALIP İFADELER VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ KARŞILIKLARI. Social Sciences Studies Journal, 4(19), 2097-2103

Tam Metin

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

(2018). ZÜLFÜ LIVANELI’NIN “ARAFATTA BIR ÇOCUK” VE ALMANCA ÇEVIRISI ”EIN KIND IM FEGEFEUER” ÖRNEGINDE ”OLMAK” VE ”IMEK” YARDIMCI EYLEMLERIYLE OLUSTURULAN TÜMCELERIN TÜRKÇE - ALMANCA KARSILASTIRMALI ANALIZI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT, , 27/03/2017 - 12/04/2018

TÜRKÇE VE ALMANCADA DİLBİLGİSEL YERLEŞTİRME KATEGORİLERİ VE DİL ÖĞRENİMİNE YANSIMASI. Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT, 18.09.2018(Devam ediyor)

Turizm Tanıtım Brosürlerinin Edebiyat Baglamında Analizi, Yüksekögretim Kurumları tarafından 6. destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BALCI UMUT, , 17/04/2018 (Devam Ediyor)

Yasar Kemalin Hüyükteki Nar Agacı adlı eseri ve Almanca çevirisi Granatapfelbaum örneginde Türkçe veAlmanca ikilemelerin karsılastırmalı çözümlemesi ısıgında Almanca ikilemelerin didaktigi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:SERINDAG ERGÜN,14/06/2017 (Devam Ediyor)

ÇÜ EGITIM FAKÜLTESI ALMANCA ÖGRETMENLIGI HAZIRLIK SINIF ÖGRENCILERININ BEKLENTI VE BASARI DURUMLARININ ANALIZI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:Yıldırım Munise, 15/03/2018 (Devam Ediyor)

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK YAZARLARIN ESERLERİNDE "GÖÇ"", "ÖZ" VE "YABANCI" İZLEKLERİNİN "EDEBİYAT SOKAĞI"NDA OKUMA ŞENLİĞİYLE YANSITILMASI. Araştırmacı: Umut BALCI. 10/05/2018 (Devam ediyor)

(2017). TURIZM FAKÜLTELERINDE YABANCI DIL EGITIMI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:BALCI UMUT,Arastırmacı: Gökhan Yel, , 15/05/2017 - 28/12/2017

(2016). DIE DIDAKTISIERUNG DER DEUTSCHEN PRÄFIXVERBEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER PRÄPARTIKELVERBEN MIT DURCH-, ÜBER-, UNTER-, UM. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi: 31.10.2016

(2016). KAUSATION IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN. DARGESTELLT AM BEISPIEL VON PINAR KÜRS ERZÄHLUNG "YAZ GECELERINDE KEMAN" UND IHRER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi: 09.09.2016

(2006). YABANCI DİL ALMANCA ÖRNEĞİNDE KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME MALZEMESİ OLARAK SOMUT ŞİİR. ALMANCA VE TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ulusal Destekli, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi. Araştırmacı. Bitiş Tarihi:03/06/2006

(2016). DEUTSCHE UND TÜRKİSCHE STEREOTYPE İM VERGLEİCH, Avrupa Birliği, Araştırmacı.

(2018). BAGIMSAL BIRLESIMSEL DILBILGISI BAGLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADAKI SIFATLARIN BIRLESIM DEGERI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BALCI UMUT,Yürütücü:DARANCIK YASEMIN, , 03/01/2017 - 14/03/2018

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

(2014). Nobel Ödüllü Alman Yazar Herta Müller'in Türkiye'de Alımlanması Üzerine. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Yerel Bağlamlar ve küresel Yakınlıklar. Mersin Üniveritesi Yayınları. Yayın No: 42. S. 210-225. (Ali Osman Öztürk ile birlikte)

(2017). DARANCIK YASEMIN,BALCI UMUT. DILBILIMSEL AÇIDAN TÜMCE ANALIZI: TÜMCE TANIMLAMALARINA KARSILASTIRMALI BIR YAKLASIM. ICOPEC 2017: 8. International Conference of Political Economy, June 28-30, Belgrade / Serbia., 2017(4), 85-94.

(2017). BALCI TAHIR,DARANCIK YASEMIN,BALCI UMUT (2017). BAGIMSAL DILBILGISI BAGLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA SIFATLARIN BIRLESIM DEGERI. 3. International Symposium on Language Education and Teaching, 1(1), 232-232.

(2017). BALCI TAHIR,BALCI UMUT,DARANCIK YASEMIN (2017). THE TURKISH NOUN CLAUSES FORMED WITH “VAR” AND “YOK” AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATION TO GERMAN. VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 8(1), 17-30.

(2010). Öztürk, A. O., / Balcı, U. Almanca öğretmenliği bölümleri için edebiyat öğretiminde bir uygulama. IX. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar), Sakarya, Sempozyum Bildirileri, C. 2, Sakarya, 220-232. ISBN 978-975-7988-82-3

(2006). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Herta Müller’de Biçem. V. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, Cilt: II., Pegem/A Yayıncılık, Ankara, 618-626. ISBN 9944-919-41-4

(2006). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Herta Müller ve Emine Sevgi Özdamar’da dilsel yapıların kullanımı. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kongre Bildirileri, Cilt: I. Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, 35-49. ISBN 975-01015-1-0

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. Ein Unterrichtskonzept zur Anwendung der türkischen Migrantenliteratur im DaF-Unterricht. II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten Südosteuropas. "Mehrsprachigkeit – Interkulturalität – Intermedialität, Deutsch – die Sprache, die uns verbindet". Hll. Kyrill-und Method-Universität, Institut für Germanistik und Niederlandistik, V. Tarnovo- Bulgaristan.

(2013). Öztürk, A. O. / Balcı, U. . Interkulturelle Aspekte der Rezeption von Herta Müller in der Türkei. Internationale Konferenz: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext, Univerzita Pardubice, 4.-5. Oktober 2013, Pardubice/ Çek Cumhuriyeti.

(2018). Balcı, U. & Akgün, M. (2018). EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN MUTTERZUNGE ADLI ESERİNDEKİ KALIP İFADELER VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ KARŞILIKLARI. GAP Zirvesi, II. Uluslararası Piri Reis Dil-Tarih-Coğrafya Kongresi. 04.05.2018.

ÖZTÜRK ALI OSMAN,BALCI TAHIR,BALCI UMUT (2019). “ALAMANYA TÜRKÜLERI”NE DILBILIMSEL BIR BAKIS:CODE SWITCHING. CUDES 20199.Current Debates in Social Sciences, 137-143.

BALCI UMUT,DARANCIK YASEMIN,BALCI TAHIR (2019). TÜRKÇE VE ALMANCADA DURUM YA DA HÂL. CUDES 2019/ 9.Current Debates in Social Sciences, 129-136.

BALCI UMUT,BALCI TAHIR (2019). ALMAN EDEBIYATINDA TRUBADUR. Çukurova II. Multidisipliner Çalısmalar Kongresi 26-28 Nisan 2019, 105-113.

BALCI TAHIR,BALCI UMUT (2019). ALMANCA ÖGRETMENLIGI HAZIRLIK SINIFI ÖGRENCILERININ BEKLENTI VE BASARI DURUMLARININ ANALIZI. Çukurova II. Multidisipliner Çalısmalar Kongresi 26-28 Nisan 2019, 114-123.

(2018). SAFİYE CAN’IN KINDER DER VERLORENEN GESELLSCHAFT ADLI ESERİNDE ŞİİRSEL TUTUM. Current Debates in Social Sciences: Proceedings of Cudes 2018 September, 1,13-21.

Tam Metin

(2018). ZAMAN, KİP, KILINIŞ VE GÖRÜNÜŞ KAVRAMLARI. In: Contemporary Educationals Researches, Education and Human Rights. S. 400-408. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-93799-8.

Tam Metin

(2018). TURİZM ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU VE ÖNERİLER. In: Contemporary Educationals Researches, Education and Human Rights. S. 352-364. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-93799-8.

Tam Metin

(2019). SÖZCÜK TÜRETİMİ AÇISINDAN KISALTMALAR. Balcı, T.&Balcı, U. (2019). Sözcük Türetimi Açısından Kısaltmalar. İçinde: Edt. Dr. Hasan Çiftçi / Samira Khadhraouı Ontunç: Mıddle East Internatıonal Conference on Multıdıscıplınary Studıes The Book of Full Papers. İksad Publications, ss. 52-61.

(2019). ANLAMSAL DURUMLAR. Balcı, T.&Balcı, U. (2019). Anlamsal Durumlar. İçinde: Edt. Dr. Hasan Çiftçi / Samira Khadhraouı Ontunç: Mıddle East Internatıonal Conference on Multıdıscıplınary Studıes The Book of Full Papers. İksad Publications, ss. 44-51.

Doktora Tezi

Yurt İçi

Transkulturelle Dimensionen der deutschsprachigen Literatur türkischer Migranten und ihre Vermittlung im DaF-Unterricht. (Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Munise YILDIRIM)

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Route Educational & Social Science Journal. ISSN: 2148-5518

Özet

The Journal of Academic Social Science Studies. ISSN: 2147-2971

Özet

International Journal of Languages’ Education and Teaching. ISSN: 2198-4999

Özet

Turkish Studies/International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. ISSN: 1308-2140

Özet

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi

International Journal of Language Academy. ISSN: 2342-0251

INESJOURNAL/The Journal of Internatıonal Educatıon Science. ISSN: 2149-0848

Özet

ASOSJOURNAL/The Journal of Academic Social Science. ISSN: 2148-2489

Özet

Yurt İçi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. ISSN: 2147-4877

Özet

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN:1302-9967

Özet

Diğer Yayınlar

(2011). Konular, kuşaklar ve biçimleriyle günümüz Alman edebiyatı. Evrensel Kültür, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi. Ekim, 62-64. (Çeviri)

(2007). Patrick Süskind: Derinlik Baskısı. Kum Edebiyat Dergisi, 37(2), 38-40. (Çeviri)

(2007). Elisabeth Bense: Görsel ve Somut Şiir. Hayal Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Sayı:21, 23-28. (Çeviri)

(2007). Georg Orwell’in 1984 Adlı Eserinde Yenikonuş Teorisi. düş (v)e yaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar, 41-45.

(2007). Türkiye’de Somut Şiir. düş (v)e yaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi, İlkbahar, 119-123.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Gökhan YEL, TURIZM FAKÜLTELERINDE YABANCI DIL EGITIMI, Batman Üniversitesi (Devam Ediyor)

Medeni AKGÜN, IDIOMATISCHE SPRACHVERWENDUNG IM EMINE SEVGI ÖZDAMARS ROMAN MUTTERZUNGE UND IHRE TÜRKISCHEN ENTSPRECHUNGEN, Dicle Üniversitesi

Ebubekir Sıddık MARANGOZ, FORMALE UND INHALTLICHE ANALYSE DER KURZGESCHICHTE AM BEISPIEL VON WOLFGANG BORCHERT UND ÖMER SEYFETTIN, Dicle Üniversitesi

KASIM ACAR: TURIZM TANITIM BROSÜRLERININ EDEBIYAT BAGLAMINDA ANALIZI

Fatos METIN: TURIZM LISANS ÖGRENCILERINE YÖNELIK HAZIRLANAN YABANCI DIL DERS KITAPLARININ HEDEF KITLE AÇISINDAN UYGUNLUK ANALIZI

ACAR KASIM, (2019). Turizm Tanıtım Brosürlerinin Edebiyat Baglamında Analizi, Batman Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm Isletmeciligi Anabilim Dalı (Bitti)

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Schriften zur Sprache und Literatur, Bölüm adı:(DIE SPRACHE AUF DEM BASAR) (2019)., AKSÖZ MUNISE,BALCI UMUT, Ijopec Publication, Editör:Tahir Balcı, Ali Osman Öztürk, Ergün Serindag, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:978-1-912503-64-3, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5046186)

Schriften zur Sprache und Literatur, Bölüm adı:(EIN UNTERRICHTSKONZEPT ZUR ANWENDUNG DER TÜRKISCHENMIGRANTENLITERATUR IM DAF-UNTERRICHT) (2019)., ÖZTÜRK ALI OSMAN,BALCI UMUT, Ijopec Publication, Editör:Tahir Balcı, Ali Osman Öztürk, Ergün SErindag, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:978-1-912503-64-3, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5046190)

HICIV-YIGIN, GÖÇMEN EDEBIYATI UZMANI PROF. DR. YÜKSEL BAYPINAR ARMAGANI, Bölüm adı:(SOMUT SIIR ÜZERINE KAVRAM ANALIZI) (2018)., BALCI UMUT, Hiper Yayın, Editör:Ali Osman Öztürk, Dalım Çigdem Ünal, Ünal Kaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 326, ISBN:978-605- 281-175-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4609859)

(2018). SAFİYE CAN'DA POETİK YAKLAŞIMLAR. Kriter Yayınları. ISBN: 978-605-2228-51-7

(2018). Schriften zur Sprache und Literatur, Bölüm adı:(ÖMER SEYFETTIN VE WOLFGANG BORCHERT ÖRNEGINDE KISA ÖYKÜ TÜRÜNÜN YAPISAL VE IÇERIK ANALIZI) (2018)., BALCI UMUT,KILINÇ AHMET,Marangoz Sıddık, Ijopec Publication, Editör:Tahir Balcı, Ali Osman Öztürk, Ergün Serindag, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 405, ISBN:978-1-912503-25-4, Almanca(Bilimsel Kitap),

(2017). EINE SOZIOLINGUISTISCHE UNTERSUCHUNG VON KERIM PAMUKS ERZÄHLUNG SPRICH LANGSAM, TÜRKE!. İçinde: Balcı, T., Holzapfel, O., Serindağ, E. (Hrsg): Schriften zur Sprache und Literatur. IJOPEC Publıcation. ISBN: 978-1-9997035-2-3. S. 38-48.

(2017). Karl Hadank. ÇANAKKALE YÖRESİNDE DERLENEN JÖN TÜRK ASKER VE HALK TÜRKÜLERİ. Hiperyayın. ISBN: 978-605-9143-62-2. (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Osman Öztürk. Çevirenler: Ali Osman Öztürk, Umut Balcı, Ülkenur Kaynar, Servet Çınar, Yıldız Kuru Atadere)

(2017). MIGRANTENLITERATUR IM DAF-UNTERRICHT. AV Akademiker Verlag. Saarbrücken. Almanya. ISBN: 978-3-330-51539-0

(2017). KURSBUCH ZUR PRÜFUNG ÖABT. IJOPEC Publication. ISBN: 978-0-9568256-6-7

(2006) Konkrete Poesie im DaF-Unterricht, Grin Verlag, ISBN-13:9783640663880

(2016). YABANCI DIL EGITIMINE GENEL BIR BAKIS. Bölüm Adı: Almanca Öğretmenliği Anabilim Dallarında Edebiyat Öğretimi Üzerine. (Ali Osman Öztürk ile birlikte). ISBN: 978-605-9427-53-1. Çizgi Yayınevi.

(2016). TÜRKÇE BIRLESIK ZAMANLAR VE ALMANCA KARSILIKLARI. Karahan Yayınevi. ISBN: 978-605-4989-90-4 (TAHİR BALCI - HALİME BALCI ve ERDAL KAÇAR ile birlikte).

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. (2011). Einige Bemerkungen zum Beitrag der deutschsprachigen Literatur von Türken zur mehrsprachigen Integration. (Hrsg. Ekinci, Y. / Hoffmann, L. / Leimbrik, K. / Selmani, L.) Migration – Mehrsprachigkeit – Bildung. Stauffenburg Verlag, Dortmund, 89-100. ISBN 978-3-86057-899-5

(2012). Kontrastive Untersuchung deutscher und türkischer Realien anhand der Erzählung "Mutterzunge" von Emine Sevgi Özdamar. İçinde: (Ed. Zehra Gülmüş) Türk-Alman İşgücü Anlaşması'nın 50. Yılında Almanya Türkleri, Anadolu Üniversitesi, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yayınları; No:3, 13-25. ISBN 978-975-06-1250-3

(2011). Öztürk, A. O. / Balcı, U. (2011). Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Somut Şiir – Uygulamalı Bir Araştırma – İçinde: (Edt. Ali Osman Öztürk, Zehra Gülmüş, Nevide Akpınar Dellal) Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı. Barış Kitap, Ankara, 198-214. ISBN 978-9944-137-60-7

(2010). Yüksel Pazarkaya: Somut Şiir. İçinde: (Edt. İnci Pazarkaya) Dilin Çağrısı. Tüyap Yayınları. 185-191.

(2007). Die Anwendung der konkreten Texte im DaF-Unterricht. İçinde: (Edt. Ali Osman Öztürk) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 256-277. ISBN 978-9944-474-31-3

(2009). Öztürk, A. O. / Balcı, U. / Gencer, Ö. (2009). Erich Zettl: Geçmişten Günümüze Almanya. Alman Kültür ve Edebiyat Tarihi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları: 97, Eğitim Fakültesi Yayınları: 7, Çanakkale. ISBN 978-605-42-22-03-2 (Çeviri Kitap)

(2014) KPSS ALMANCA ALAN SINAVINA HAZIRLIK - KONU ANLATIMI VE SORU ÖRNEKLERİ. Berdan Matbaası. ISBN: 978-605-8565-50-0

(2014) KPSS ALMANCA SORU BANKASI. Berdan Matbaası. ISBN: 978-605-85655-1-7

Yüksek Lisans Tezi

Yurt İçi

Konkrete Poesie im Dienste interkulturellen Lernens am Beispiel vom DaF-Unterricht. Eine empirische Untersuchung anhand deutscher und türkischer Texte. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK)