Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Volkan GENÇ

Müdür Yardımcısı

volkan.genc

0(488) 444-9072 Dahili: 4129

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

Akoğlan Kozak Meryem ve Volkan Genç."Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Direnci Önlemede Duyguların Yönetiminin Önemi: Hizmet İşletmeleri Açısından Bakış",Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi,2014,1(2),81-92

Otel İşletmelerinde Duygusal Zekanın İş Stresi ve İş Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

(Seray Gülertekin Genç ve Nur Kulakoğlu ve Dilek) OTEL İŞLETMELERİNDE ÖZ BENLİK, SOSYAL KAYTARMA VE İŞE GEÇ KALMA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BATMAN İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ OTEL ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Genç Volkan, Murat Gümüş ve Bahattin Hamarat "Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek ve Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Alanya Örneği”, 14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık 2013 KAYSERİ

Gülertekin Genç Seray, Volkan Genç ve Murat Gümüş "Otel İşletmelerinde Duygusal Zeka, İş Yaşam Dengesi ve İş Stresi İlişkisi:Alanya'da bir Uygulama", 15. Ulusal Turizm Kongresi, ANKARA,

Genç Volkan “Eskişehir’deki Konaklama İşletmelerine İlişkin Sanal Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği” III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Gümüş Murat ve Volkan Genç "Turizm İşletmelerinde Duygu Yönetimi", Aydın Tükeltürk, Ş. Şahin Perçin N. ve Güzel B. (Edt) Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi İçinde (s.179-198), Ankara: Detay Yayıncılık., 2014

Yüksek Lisans Tezi

Genç, Volkan."Alanya'daki Turizm İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek ve Duygusal Zeka Düzeylerinin İş Tatminine Etkileri".Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.